magister

AGATA MARDOSZ-GRABOWSKA

Zakład Badań nad Mediatyzacją

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • zmiany społeczne a procesy komunikowania,
  • branding i komunikacja marketingowa,
  • strategie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w organizacjach,
  • psychologiczne uwarunkowania procesów komunikowania.

WYBRANE PUBLIKACJE

2017. Robert Kozielski, Agata Matuszewska, Agata Mardosz "Sukces rynkowy organizacji. Spojrzenie wielowymiarowe", Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.

PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Nauki/Uniwersytet Łódzki: "Determinanty sukcesu organizacji - model teoretyczny i analiza porównawcza".