doktor 

MICHAŁ BUKOWSKI

Zakład Badań nad Mediatyzacją

 

 

KONTAKT
michal.bukowski@uj.edu.pl
tel. 12 664-58-23
KONSULTACJE

pokój nr 1.377

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • analiza systemów-światów,
  • technologia,
  • komunikowanie polityczne.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Lewica wobec wyborów. Analiza strategii wyborczych na tle aktualnych problemów lewicy
w Europie [w:] „Oblicza kampanii wyborczych 2015 roku" pod redakcją Małgorzaty Kułakowskiej, Piotra Borowca, Pawła Ścigaja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 233-252 [w druku].

2016. Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014. Kraków: Attyka (razem z Jarosławem Flisem, Agnieszką Hess, Agnieszką Szymańską)..

2015. Słowa klucze w rządowej komunikacji politycznej. Perspektywa międzynarodowa.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2013. The Image of China in Polish Media [w:] Media in China, China in the Media. Processes, Strategies, Images, Identities pod redakcją Adiny Zemanek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 135-150.

2012. Zastosowanie analizy zawartości w badaniach politologicznych, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne , nr 36, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
s. 11-27, (razem z Pawłem Ścigajem).

2012. Recenzja „Immanuel Wallerstein, The Modern World-System IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789–1914”, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, nr 34. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
s. 329-330.

2011. Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Jarosławem Flisem, Agnieszką Hess, Agnieszką Szymańską).

2010. Stronniczość mediów a strategie komunikacyjne Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony,
[w:] Polska scena polityczna : środowiska - komunikacja polityczna – strategie, pod redakcją Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, Agnieszki Hess, Krzysztofa Kowalczyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego/Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 163-174.

2010. Perswazja polityczna a globalizacja. Przykład rządowej komunikacji politycznej w Internecie,
[w:] Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, pod redakcją Mariana Niezgody, Marii Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, s. 168-178.

2008. Internauci o wyborach – symbole polityczne na forum dyskusyjnym Gazeta.Pl,
[w:] Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, pod redakcją Marii Magoskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 121-141.

 

Pełna lista publikacji