Ogłoszenia dla studentów Ogłoszenia dla studentów

Powrót

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych dr Lucyna Słupek przenosi do końca grudnia swój poniedziałkowy dyżur na godzinę 14.00

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych dr Lucyna Słupek przenosi do końca grudnia swój poniedziałkowy dyżur  na godzinę 14.00