Ogłoszenia dla studentów Ogłoszenia dla studentów

Powrót

Z1 Nauka o komunikowaniu - przeniesienie zajęć

Nauka o komunikowaniu (zaoczni, 1 rok) z mgr. Krzysztofem Marcinkiewiczem - przeniesienie zajęć

Konwersatoria, które miały się odbyć 9.12 zostały przeniesione na 12.01 (godz. 13.30 -15.00 oraz 15.15 - 16.45) z racji udziału prowadzącego w konferencji naukowej. W związku z powyższym 12.01 jest dniem zaliczenia przedmiotu według przekazanych wcześniej ustaleń.