Ogłoszenia dla studentów Ogłoszenia dla studentów

Powrót

Zarządzenie nr 29 Rektora UJ z dnia 16.03.2020 dot. przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia

link do Zarządzenia nr 29 Rektora UJ z dnia 16.03.2020 w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144765323/zarz_29_2020.pdf/ca75a6ff-4d18-4ee1-872e-a13ee6be238f