magister

PAWEŁ NOWAK

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

 

Academia: https://jagiellonian.academia.edu/PawełNowak

ORCID iD: 0000-0003-0630-6994

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • nowe media,
  • cyfryzacja mediów,
  • media społecznościowe.

 

PUBLIKACJE

2019. Telewizja lat 90. vs telewizja XXI wieku [w:] Dynamika przemian w mediach, red. A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydawnictwo ToC, Kraków-Nowy Targ, pełny tekst.

2019. "Wybory samorządowe 2018 : media - władza - społeczeństwo" - sprawozdanie z seminarium, Com.press nr 2 (2) / 2019, razem z dr hab. Weroniką Świerczyńską-Głownia, prof. UJ, pełny tekst

2018. Multipleksy – nowe - (ale czy wykorzystane?) – możliwości, Zeszyty Prasoznawcze nr 3/2018, s. 404-428, pełny tekst.

2018. Google pierwszym źródłem (dez)informacji?, Zarządzanie w Kulturze 2/2018, s. 163-184, pełny tekst.

2018. Fake- news- ich wpływ na funkcjonowanie instytucji medialnych. Doświadczenia polskie i zagraniczne praktyki – sprawozdanie z seminarium, Com.press nr 4 (1) / 2018, pełny tekst.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2016. Polsko-niemiecki projekt badawczy: W zwierciadle mediów: przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w niemieckiej i polskiej prasie – zmieniające się wizerunki? (Centralny Rejestr UJ 75. Nr 11482015 MF) realizowany ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.

2015-2016. Uczestnik prac zleconych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz współautor raportu z monitoringu „Radia dla Ciebie”. Praca zlecona została zarejestrowana w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nr 871.718.8.2015.

INNE AKTYWNOŚCI

Opiekun merytoryczny/koordynator PR Studenckiej Telewizji Internetowej UJOT TV – ujot.tv

Redaktor techniczny czasopisma naukowego Com.press – compress.edu.pl