Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Paweł Płaneta

Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych


pawel.planeta@uj.edu.pl
tel. 12 664 55 33
pokój nr 1.302


Zainteresowania badawcze

teorie komunikowania
medialne obrazy świata
mediatyzacja sfery międzynarodowej
komunikowanie wizualne
aksjologia komunikowania


Publikacje


Monografie

Filas, R., Płaneta, P. (2019). Dyskursologiczne tezy i syntezy: język  kultura  media: prace ofiarowane prof. dr hab. Maciejowi Kawce. Kraków: Wydawnictwo TOC.

Filas, R., Kawka, M., Płaneta, P. (2016). Zeszyty Prasoznawcze: analiza zawartości (1957-2012): metody, tematy, autorzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kawka, M., Płaneta, P. (2013). Dyskursy o Macedonii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Płaneta, P. (2002). The Media and Communication Landscape in Poland, from the series entitled Working Papers in International Journalism. Bochum: Projekt-Verlag.


Artykuły w czasopismach naukowych

Płaneta, P. (2019). Od empatii do ironii: media i ich odbiorcy wobec tragedii wojny w XXI wieku. W: Rocznik Medioznawczy, nr 1, s. 55-79.

Płaneta, P. (2017). Mass Media Research and American Schools of Thought in “Zeszyty Prasoznawcze” (“Media Issues” quarterly). W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 70-89.

Płaneta, P. (2017). Bośnia i Hercegowina na rozdrożu : odbudowa muzułmańskiej tożsamości czy islamizacja kraju. W: Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, t. 26, s. 163-192.

Płaneta, P. (2017). Struktura wiadomości zagranicznych w nagłówkach „New York Timesa” w latach 1989-2014. W: Rocznik Prasoznawczy, t. 11, s. 131-155.

Płaneta, P. (2014). Evaluation of the Macedonian transformation in the international reports in the 2000s. W: Politeja, nr 4, s. 255-280.

Płaneta, P. (2014). Sfera publiczna w przemówieniach programowych premierów III RP w latach 1989-2012. Zarządzanie Publiczne – Public Governance, nr 1, s. 35-54.

Płaneta, P. (2011). Dwie dekady wolności. Obraz Polski na łamach amerykańskich dziennikóww latach 1989–2009. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4, s. 100-144.

Płaneta, P. (2009). Słowa sztandarowe w exposé polskich premierów w latach 1989-2007. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1-2, s. 7-34.

Płaneta, P. (2002). Chaos w globalnej sieci perswazji. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4, s. 43-64.


Artykuły w pracach zbiorowych

Płaneta, P. (2018). Komputerowa analiza tekstu w dyskursach medialnych. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Wydawnictwo TOC, s. 67-90.

Płaneta, P. (2016). Ewolucja zawartości „Zeszytów Prasoznawczych” w świetle wyników badań ilościowych. W: R. Filas, M. Kawka, P. Płaneta (red.), Zeszyty Prasoznawcze: analiza zawartości (1957-2012): metody, tematy, autorzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 31-95.

Płaneta, P. (2015). From “Victims” to “Villains”: the Distorted Image of Albanians in the Global Discourse on Macedonia and the Balkans. W: D. Gorgiev, M. Kawka, B. Ristovska-Josifovska (red.), Makedoniǰa-Polska: istoriǰa, kultura, ǰazik, literatura, mediumi. Skopje: Institut za Nacjonalna Istorija, s. 133-158.

Płaneta, P. (2013). Infografika w prasie: między przejrzystą informacją a jałową estetyzacją. W: W. Furman, K. Groń, J. Snopek, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, s. 45-58.

Filas, R., Płaneta P. (2009). Media in Poland and Public Discourse. W: A. Czepek, M. Hellwig, E. Nowak (red.), Press Freedom and Pluralism in Europe: Concepts and Conditions. Bristol/ Chicago, s. 141-163.

Płaneta, P. (2005). Propaganda w Internecie: selekcja w sieci rozproszonych zasobów. W: I. Trzcieniecka-Schneider, E. Żarnecka-Biały (red.), Informacja, perswazja, logika. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 143-166.

Filas, R., Płaneta P. (2002). Das Mediensystem Polens. W: Internationales Handbuch Medien, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.