doktor 

PAWEŁ PŁANETA

Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

 

KONTAKT
pawel.planeta@uj.edu.pl
tel. 12 664-55-33
KONSULTACJE

pokój nr 1.302

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • komunikowanie polityczne,
  • medialne obrazy świata,
  • analiza treści medialnych,
  • dyplomacja medialna,
  • mediatyzacja wojen i konfliktów zbrojnych,
  • komunikacja wizualna.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Zeszyty Prasoznawcze-analiza zawartości (1957-2012). Metody, tematy, autorzy. WKraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,(redakcja razem z Maciejem Kawką, Ryszardem Filasem).

2015. Dziennikarstwo obywatelskie na Ukrainie wobec rosyjskiej wojny informacyjnej, Studia Politologica Ucraino-Polona, t. 5, s. 24-44..

2015. Między niezależnością mediów a hegemonią władzy. Media masowe w USA i problematyka międzynarodowa [w:] Modele współczesnego dziennikarstwa, (red.) Kaziemierz Wolny-Zmorzyński, Paweł Urbaniak, Katarzyna Bernat. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 131-149.

2014. Sfera publiczna w przemówieniach programowych premierów III RP, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE / PUBLIC GOVERNANCE, 1(27)/2014, s. 35-54.

2013. Dyskursy o Macedonii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Maciejem Kawką).

2011. 20 lat wolności. Obraz polskiej transformacji na łamach amerykańskiej prasy 1989-2009, Zeszyty Prasoznawcze, nr 2-4.

2009 Media in Poland and Public Discourse [in:] Press Freedom and Pluralism in Europe. Concepts & Conditions. (eds.) A. Czepek, M. Hellwig, W. Novak. Bristol-Chicago, s.141-164 (co-author R. Filas).

2009. Das Mediensystem Polens [in:] Internationales Handbuch Medien, (ed.) Ch. Matzen. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, s. 518-540 (razem z Ryszardem Filasem).

2009. Banner Words and the Values in Mass Communication. Polish and Macedonian press discourses [in:] Makedonija – Polska. Istorija, jazyk i kultura, (ed.) T. Czepreganow. Skopie, s. 81-97.

2005 Propaganda w Internecie – selekcja w sieci rozproszonych zasobów [w:] Informacja. Perswazja. Logika, (red.) I. Trzciniecka-Schneider, E. Żarnecka-Biały. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 143-166.

1994. bruLion (1987-1992) — Próba deklaracji pokoleniowej w sztuce (bruLion 1987-1992), Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4/1994, s. 41-67.