Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Jarosław Flis wśród badaczy uhonorowanych Nagrodą Duncana Blacka

Laureaci Nagrody Duncana BlackaZ radością i dumą informujemy, że prof. Jarosław Flis wraz z prof. Wojciechem Słomczyńskim z Instytutu Matematyki oraz dr. Dariuszem Stolickim z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych zostali uhonorowani Nagrodą Duncana Balacka za najlepszy artykuł naukowy opublikowany w roku 2020 w czasopismie "Public Choice".

Nagrodzona praca, zatytułowana "Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method", została poświęcona wzorowi, który pozwala na oszacowanie liczby mandatów w organie przedstawicielskim (np. w polskim Sejmie) na podstawie otrzymanej przez poszczególne komitety liczby głosów, gdy wybory odbywają się w systemie d'Hondta oraz jego wielorakim konsekwencjom.

Nagroda Duncana Blacka, ufundowana przez amerykańskie politologiczno-ekonomiczne towarzystwo naukowe Public Choice Society, zostanie przyznana podczas corocznego zjazdu tej organizacji, który w 2021 roku odbędzie się w Savannah (Georgia, USA).

Duncan Black (1908-1991) był szkockim politologiem, jednym z tych, którzy położyli podwaliny pod nowoczesną teorię wyboru społecznego (social choice theory). Zasłynął zwłaszcza sformułowaniem w roku 1948 twierdzenia o medianowym wyborcy.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i pozostałym Badaczom!