Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze (związane z profilem naukowo-badawczym jednostki)

Wykaz zadań badawczych realizowanych w ramach obszarów badawczych

Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej

Medialne i społeczne uwarunkowania polaryzacji politycznej

Analiza semiotyki mediów

Transmedialność, komunikacja wielomodalna, hybrydyczność gatunkowa: ewolucja zawartości mediów w kontekście konwergencji

Nowe media

Nowe media – nowe wzorce komunikowania

Gatunki i formy medialne 

Reporterki. Reportaż wojenny i korespondencja wojenna z kobiecej perspektywy

Opinia publiczna i strategie komunikowania

Portale informacyjne i ich pozycjonowanie się w komunikacji publicznej - w stronę wojny informacyjnej

Polityka medialna i prawo mediów

Europejska sfera publiczna w kontekście relacji pomiędzy mediami a polityką

Język, wartości, przekaz w mediach

Prawda w mediach – język, wartości, przekaz

Język, wartości, przekaz w mediach

Dziennikarstwo traumy, trauma dziennikarzy

Gatunki i formy medialne

Mapy i terytoria. Wokół reportażowych kartografii przestrzeni