Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Kultury Willa Decjusza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu Kultury Willa Decjusza Zespół Instytutu Kultury Willa Decjusza to ludzie z pasją. Profesjonaliści i propagatorzy dziedzictwa kulturowego. Ich wiedza, doświadczenie oraz kwalifikacje są gwarancją jakości dla każdego wydarzenia organizowanego przez Instytut Kultury Willa Decjusza.

Prowadzenie działalności kulturalnej, promocja i rozwój oraz prowadzenie badań nad materialnym i niematerialnym, wielokulturowym dziedzictwem Miasta Krakowa oraz wymiana międzynarodowa w tym zakresie z wykorzystaniem potencjału zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza.

Instytut Kultury Willa Decjusza współpracuje z instytucjami sztuki i kultury z całego świata, jak również z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz artystów, twórców oraz naukowców. Zasady współpracy są każdorazowo określane i dostosowywane do możliwości partnerów oraz potrzeb projektu.

źródło: https://willadecjusza.pl/o-nas