Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Obserwatorium Dialogu ObywatelskiegoObserwatorium Dialogu Obywatelskiego to projekt badawczo-dydaktyczny realizowany przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków. Obserwatorium powstało w 2015 roku z inicjatywy prof. UJ dr hab. Agnieszki Hess, która koordynuje badania prowadzone w IDMiKS. Koordynatorką analiz realizowanych przez ISP jest prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska.

Celem ODO jest obserwacja i diagnozowanie relacji między władzami Krakowa a organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie rekomendacji, które mogą usprawnić tę współpracę. Badania skupiają się na sytuacjach uruchamiających różne formy dialogu obywatelskiego, rozmaitych inicjatywach i instytucjach przyczyniających się do tego dialogu oraz biorących w nim udział, a także wydarzeniach, w których dialog ten nie zachodzi, choć powinien. 

W wymiarze ogólnym realizowane badania zakładają diagnozowanie społecznych, instytucjonalnych i medialnych warunków prowadzenia dialogu obywatelskiego w Krakowie. Tę diagnozę umożliwia analiza funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego, ich wizerunku medialnego oraz postrzegania przez obywateli, badanie procesów komunikacyjnych, organizacji obiegu komunikacji i współpracy pomiędzy instytucjami dialogu obywatelskiego, monitoring przebiegu dialogu obywatelskiego i procesów decyzyjnych. 

 

Publikacje

okładka książki "Dialog obywatelski w Krakowie 1. W opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów"okładka książki "Dialog obywatelski w Krakowie 2. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi"okładka książki "Dialog obywatelski w Krakowie 3. Reprezentacje medialne"okładka książki "Dialog obywatelski w Krakowie 4. Ewaluacja Centrum Obywatelskiego"okładka książki "Dialog obywatelski w Krakowie 5. Perspektywa dziennikarzy i kreatorów opinii"okładka książki "Dialog obywatelski w Krakowie 6. Ewaluacja Centrum Obywatelskiego - kontynuacja"okładka książki "Dialog obywatelski w Krakowie. Uczestnicy - relacje - komunikowanie"