Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polska Akademia Umiejętności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Polskiej Akademii UmiejętnościAkademia Umiejętności została utworzona w roku 1872, w wyniku przekształcenia istniejącego od 1815 roku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Choć formalnie ograniczona do zaboru austriackiego, pełniła od początku rolę ogólnopolskiej instytucji naukowej i kulturalnej. Po pierwszej wojnie światowej, przemianowana na Polską Akademię Umiejętności, stała się narodową, wspieraną przez państwo, oficjalną reprezentantką nauki polskiej, także wobec międzynarodowych organizacji naukowych, będąc m.in. członkiem założycielem Union Académique Internationale. 

Polska Akademia Umiejętności składa się z 6 Wydziałów: Filologicznego, Historyczno-Filozoficznego, Nauk Ścisłych i Technicznych, Przyrodniczego, Lekarskiego, oraz Twórczości Artystycznej.

Wydziały PAU są ważnym forum opiniotwórczym w zakresie nauki, jednak główny ciężar działalności korporacji spoczywa na Komisjach. Jest ich obecnie 39. Grupują badaczy z różnych dziedzin nauki, w przeważającej mierze niebędących członkami PAU. Większość Komisji, w liczbie, 23 ma charakter wydziałowy, co oznacza, że ich kierunek działania mieści się w naukowym profilu Wydziałów i że podlegają ich zwierzchności. 

W 2017 roku w ramach PAU powołano Komisję Medioznawczą jako wyraz refleksji naukowej nad żywiołowo rozwijającymi się technologiami cyfrowymi, nowymi metodami komunikowania się i przekazu informacji, a także nad funkcjonowaniem mediów w społeczeństwie.

Prace Komisji koncentrują się na immanentnym i holistycznym badaniu mediów, na ich historii i teorii oraz na tym, jak media tworzą wiedzę, przetwarzają i przekazują ją w procesie komunikacji.

Szczegółowe informacje na temat działaności Komisji dostępne są pod adresem:

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje/wydzial-ii-historyczno-filozoficzny/komisje/medioznawcza.

źródło: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/