Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy studenckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podania ogólne

podanie do Dyrektora Instytutu

podanie do Zastępcy Dyrektora ds dydaktycznych

podanie do Dziekana

podanie do Prodziekana ds dydaktyki

rezygnacja ze studiów

Podania dot. spraw finansowych

podanie o zmianę warunków płatności za studia

podanie o rozłożenie opłaty za studia na raty

podanie o umorzenie opłaty za studia

podanie do Prorektora dotyczące spraw finansowych

wniosek o zwolnienie z opłat za studia

wniosek o zwolnienie z opłat za studia - cudzoziemcy

Podania dot. zaliczenia/niezaliczenia przedmiotu/roku

podanie o pierwsze powtarzanie roku

podanie o ponowne powtarzanie roku

podanie o wpis warunkowy (50 punktowy)

podanie o trzeci termin

podanie o egzamin komisyjny

podanie o uwzględnienie zaliczonego wcześniej przedmiotu (do 5 lat)

podanie o uwzględnienie zaliczonego wcześniej przedmiotu (powyżej 5 lat)

podanie o anulowanie różnic programowych

podanie o uznanie nieprzystąpienia do egzaminu za usprawiedliwione

podanie o przesunięcie terminu egzaminu

podanie o złożenie egzaminu/pracy w języku obcym

podanie o zgodę na przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

podanie o wyrażenie zgody na realizację zajęć w trybie tzw. awansu

podanie dotyczące wcześniejszej obrony

Podania dot. wznowienia studiów

podanie o wznowienie studiów

Podania dot. urlopów

podanie o urlop dziekański

podanie o urlop studencki

formularz deklaracji powrotu z urlopu studenckiego

formularz deklaracji powrotu z urlopu dziekańskiego

Podania dotyczące IPS

szczegółowe zasady i warunki ubiegania się o IPS

wniosek o indywidualny plan studiów 

karta studenta występującego o indywidualny plan studiów

zasady realizacji przedmiotów

uchwała

karta - eksternistyczne zaliczanie przedmiotów (dotyczy studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus)

Podania dot. przeniesienia

szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego

załącznik 1

załącznik 2

Deklaracje

studia stacjonarne I stopnia

deklaracja wyboru specjalizacji i seminarium dyplomowego

studia niestacjonarne I stopnia

deklaracja wyboru specjalizacji i seminarium dyplomowego

studia stacjonarne II stopnia

deklaracja wyboru specjalizacji i seminarium magisterskiego 

 

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po drugim roku studiów licencjackich. 

Wymiar praktyk to 240 godzin lekcyjnych (180 godzin zegarowych). 

Praktyki studenckie mogą mieć miejsce w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej lub PR. Studenci mogą samodzielnie wybrać miejsce odbywania praktyk lub mogą skorzystać z pomocy Koordynatora Praktyk Studenckich. Tę funkcję w Instytucie sprawuje dr Joanna Grzechnik (pokój 1.376)

Przewidzianym terminem na realizację praktyk studenckich są wakacje, po drugim roku studiów licencjackich, od czerwca do sierpnia. Możliwe jest odbycie praktyki we wcześniejszym terminie po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych. W podaniu powinny się znaleźć: 

- prośba o możliwość wcześniejszego odbycia praktyki;
- wskazanie miejsca i czasu odbywania praktyki;
- informacja o nie kolidowaniu praktyki z zajęciami na studiach;
- dołączony harmonogram planowanej praktyki.

Przed rozpoczęciem praktyk należy pobrać ze strony internetowej Instytutu elektroniczny dziennik praktyk i systematycznie uzupełniać go w porozumieniu z opiekunem praktyk instytucji, w której realizowana jest praktyka. Sposób wypełniania dziennika praktyk jest omawiany z Koordynatorem Praktyk podczas spotkań w IDMiKS UJ.

Zwrot wypełnionych dokumentów odbywa się na bieżąco, nie później niż 05.09.2024 r. 

Ważne dokumenty
 

regulamin praktyk studenckich od roku akademickiego 2019/2020

karta opisu przedmiotu (praktyka zawodowa)

umowa o organizację praktyki studenckiej

podanie do Zastępcy Dyrektora IDMIKS ds. dydaktycznych

informacja o realizowaniu praktyk studenckich w trybie zdalnym

elektroniczny dziennik praktyk


Ogłoszenia
 

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
 
Zamek Królewski na Wawelu zaprasza studentki i studentów na praktyki i staże studenckie.

Kontakt merytoryczny: p. Urszula Wolak-Dudek, rzecznik prasowy, Zamek Królewski na Wawelu (email: uwolak@wawelzamek.pl).
 
Zgłoszenia przyjmuje dział personalny: p. Małgorzata Tokarz, kierownik HR, Zamek Królewski na Wawelu (email: mtokarz@wawelzamek.pl).

 

Instytut Dyskursu i Dialogu

Instytut Dyskursu i Dialogu – fundacja, której celem statutowym jest naprawa debaty publicznej w Polsce zaprasza studentki/studentów na praktyki studenckie. 

Od kilku lat Instytut prowadzi szereg działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości polskich mediów, szerzy edukację medialną oraz promuje zdrową rozmowę i dialog ponad podziałami, pomimo różnic. Najmocniej rozwinięty jest obywatelski monitoring mediów, którego codziennie podejmują się młodzi ludzie z całego kraju analizując różne przekazy z TV, prasy, radia i portali internetowych i wychwytując w nich manipulacje, stronniczość, nierzetelność, fałszywe informacje czy hejt. Wszystko po to, aby piętnować negatywne zjawiska i promować zdrowe i rzetelne dziennikarstwo, niezależnie od linii redakcyjnej.

To właśnie w ramach tego działania blisko 200 studentów i studentek z całego kraju zrealizowało już praktyki studenckie. Zdecydowana większość z nich uznała to doświadczenie za ciekawe i rozwojowe, a część z nich postanowiła zostać z nami na dłużej współpracując w formie wolontariatu i/lub płatnych zleceń. 

W tym roku również jest możliwość realizacji takich praktyk studenckich w dogodnym wymiarze godzinowym. Współpraca z Instytutem jest całkowicie bezkosztowa – zarówno dla uczelni jak i dla osób realizujących praktyki. Praktykant(k)om nie jest także wypłacane żadne wynagrodzenie z naszej strony.

Co ważne, praktyki w naszym Instytucie odbywają się całkowicie zdalnie.

Zachęcam do kontaktu z opiekunką praktyk w INDID – Sarą Smyczek-Gołębiewską (s.smyczek@indid.pl<mailto:s.smyczek@indid.pl>).  

Można także zapoznać się z naszymi działaniami na naszej stronie internetowej: www.indid.pl<http://www.indid.pl/> lub na naszych profilach w mediach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/indidpl
Instagram: https://www.instagram.com/indid.pl/
Twitter: https://twitter.com/dyskursu

Załącznik - oferta praktyk


Praktyki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 

Praktyki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie można odbywać w różnych działach Biblioteki w zależności od programu i dostępnych miejsc.

Student, który zamierza odbyć praktykę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie powinien:

 1. Skontaktować się z pracownikiem Działu Wsparcia Sieci Małopolskich Bibliotek Publicznych

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Kraków, ul. Rajska 1, pok. 215 (II piętro, lewe skrzydło)

e-mail: praktyki@rajska.info

tel. 12 37 52 204

 1. Podać informację o roku i kierunku studiów (ew. przesłać cv)
 2. Przedstawić program praktyk – z określeniem liczby godzin i czasu trwania praktyki

Student przed rozpoczęciem praktyk powinien:

 1. złożyć w WBP w Krakowie trójstronną (ew. dwustronną) umowę, zawieraną na realizację praktyki, podpisaną:
 • przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki uczelnianej, delegującej studenta na praktykę oraz przez samego studenta (umowa trójstronna) lub
 • przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki uczelnianej, delegującej studenta na praktykę (umowa dwustronna);
 1. przedłożyć aktualne (tj. obowiązujące w okresie odbywania praktyki) ubezpieczenie NNW lub złożyć oświadczenie o pozostawaniu objętym takim ubezpieczeniem w ramach innych polis.  
 2. przedstawić (w formie elektronicznej lub papierowej) certyfikat ukończenia bezpłatnego szkolenia e-learningowego Ochrona danych osobowych w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, dostępnego na kursy.rajska.info;
 3. podpisać:
 • oświadczenie o zachowaniu poufności (obligatoryjnie);
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (obligatoryjnie);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie swojego wizerunku (opcjonalnie).

Informacje o praktykach: https://www.rajska.info/praktyki-wolontariat

 

Praktyki w InVette Holding Group sp. z o.o.

InVette Holding Group sp. z o. o sp. k Agencja Interaktywna Kraków prowadzi obecnie rekrutację na praktyki.
Oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich w siedzibie naszej firmy.

Co możemy Ci zaoferować?
- liczne szkolenia z zakresu copywritingu oraz SEO;
- możliwość pisania tekstów o różnorodnej tematyce oraz długości na strony internetowe;
- możliwość pisania tekstów promocyjnych i ofertowych na strony internetowe;
- możliwość pisania artykułów eksperckich na portal związany z e-marketingiem;
- możliwość zobaczenia pracy w Agencji Interaktywnej "od środka" w Działach: Copywritingu, SEO, SEM, Social Media;
- dla wybranych osób - możliwość zatrudnienia.

Więcej o firmie: www.invette.pl
Kontakt: Joanna Różalska, Specjalista SEO ds. Contentu, jrozalska@invette.pl

 

Praktyki w Radiu Kraków

Radio Kraków oferuje studentom dziennikarstwa możliwość odbycia praktyk (także wakacyjnych).

Oferujemy możliwość kształcenia się pod okiem specjalistów oraz szlifowanie warsztatu.

Wymagania:

- przede wszystkim dobra dykcja;
- zaangażowanie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@radiokrakow.pl

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do odbycia praktyk absolwentów oraz studentów uczelni wyższych zainteresowanych problematyką sektora energii. 

Współpraca studentów dziennikarstwa z IPE to okazja zgłębiania sektora energetycznego, zdobywania wiedzy o najnowszych technologiach i wyzwalaniu świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju energetyki. Przygotowujemy wiele projektów, które mogą stać się tematem artykułów, wywiadów, reportaży lub analiz. Oferujemy również możliwość spotkań z naszymi ekspertami, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Nasza współpraca zaoferuje Wam możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w dynamicznym środowisku oraz wykorzystania Waszych umiejętności dziennikarskich do rozpowszechniania informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetycznym. 

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie swojego CV na adres mailowy: biuro@instytutpe.pl wpisując w temacie “Praktykant” w terminie do 14 lipca 2023 roku. 

Praktyki trwające od 1 do 2 miesięcy można realizować w okresie: 21 lipca – 31 grudnia 2023 roku.


Portal "FuninPoland.pl" poszukuje praktykantów

Co oferujemy?

- możliwość redagowania i pisania artykułów;
- uczestnictwo w koncertach, festiwalach, wydarzeniach sportowych jako dziennikarze i fotografowie;
- możliwość przeprowadzenia wywiadów z artystami i ludźmi kultury;
- rozwój umiejętności językowych;
- praktyczną naukę i rozwój umiejętności fotograficznych;
- naukę związaną z oprogramowaniem graficznym;
- naukę związaną z obsługą mediów społecznościowych oraz redagowaniem portali internetowych.

Portal ten jest jednym z niewielu internetowych wydawnictw, który na swoich stronach publikuje takie treści jak muzyka, kultura, sport, atrakcje turystyczne, tłumacząc to jednocześnie na język angielski.

„Fun in Poland” jest patronem medialnym wielu imprez muzycznych i kulturalnych takich jak: Świat Wielkiej Muzyki oraz Letni Festiwal Jazzowy Piwnicy pod Baranami w Krakowie, Olsztyńskie Lato Artystyczne, Chmielaki Krasnostawskie, Festiwal Krushfest w Jaśle.

Współpracujemy z wieloma agencjami muzycznymi, promujemy młode talenty.

Przez kilka lat istnienia wykonaliśmy setki fotoreportaży z koncertów i festiwali na terenie całej Polski.

Studentom, którzy podjęliby u nas praktyki, oferujemy możliwość rozwoju, zdobycie niezbędnego doświadczenia w pracy dziennikarskiej.

Zaintesowanych prosimy o kontakt: https://www.funinpoland.pl/praca/

Termin zgłoszeń 31.05.2024 r.


Radio RAMPA tworzące polską platformę medialną w Nowym Jorku poszukuje do współpracy studentów dziennikarstwa z Polski

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych przygotowywaniem ciekawych wpisów na stronę internetową www.RadioRAMPA.com.

Dla studentów, którzy spełnią oczekiwania redakcji jeżeli chodzi o tworzone materiały, oferowane jest wynagrodzenie. Teksty tworzone będą w języku polskim.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: info@iRAMPA.com z dopiskiem STAŻ.

 

RMF 24.pl poszukuje stażystów

Radio RMF24 poszukuje osób zainteresowanych stażem w charakterze dziennikarza informacyjnego.

Czas trwania stażu: 3 miesiące; wymagana dyspozycyjność co najmniej 3 dni w tygodniu

Oferujemy: możliwość uczenia się od najlepszych, zapoznanie z warsztatem pracy dziennikarza informacyjnego, staż w redakcji internetowej największego komercyjnego radia w Polsce. Dla najlepszych – możliwość dołączenia do zespołu.

List motywacyjny oraz CV proszę przesyłać na adres: radio@rmf24.pl.

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za usługi edukacyjne dostępne są pod adresem: 

https://ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/oplaty

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dostępne są pod adresem:

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

 

Sekretariat ds. pomocy materialnej WZiKS:

Paweł Mielnik

pawel.mielnik@uj.edu.pl
tel. 12 663 26 85

W ostatnich dniach stycznia i pierwszych dniach lutego br., Jednostki naszego Wydziału rozpoczynają rekrutację do programu Erasmus+. W ramach tego programu mają Państwo możliwość zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej za granicą. Jest to dla Państwa niepowtarzalna okazja aby rozwinąć i udoskonalić kompetencje językowe, odnaleźć się w innej kulturze, oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na europejskim rynku pracy. 

Prosimy o zapoznanie się z tymi terminami i przestrzeganie ich. Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorów Erasmus+ w swoich Jednostkach. Zapraszamy równiez do dołączenia do naszej FB grupy - Erasmus+ UJ wyjazdy/outgoing: https://www.facebook.com/groups/735506573255118/.

W programie Erasmus+ mogą brać udział studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale oraz studenci studiów doktoranckich.

Rekrutacja na program Erasmus+ wyjazdy na studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek.

Harmonogram I rekrutacji na program Erasmus+ Studia 2023/2024:

16 stycznia - 5 lutego 2023 – składanie wniosków przez USOSweb;
6 - 19 lutego 2023 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb;
20 - 26 lutego 2023 – procedura odwoławcza;
27 lutego - 5 marca 2023 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb.

Lista instytutowych/wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+ znajduje się [tutaj].
 

Listę uczelni zagranicznych, do których możesz wyjechać znajdziesz w systemie USOSweb (zakładka Wymiana studencka). 

Kryteria kwalifikacyjne: Lista kryteriów kwalifikacyjnych dla wszystkich jednostek biorących udział w programie Erasmus+ Studia dostępna jest [tutaj].

Szczególowe informacje na temat uczestnictwa w Programe dostęne są pod adresem: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:

http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Koordynatorem programu w Instytucie jest dr Joanna Grzechnik.