KONKURS PTKS - Doktorat 2018

KONKURS PTKS - Doktorat 2018

W imieniu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pragniemy
poinformować, że ruszyła jedenasta edycja ogólnopolskiego Konkursu PTKS na
Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej
„DOKTORAT `18” (wszelkie informacje pod internetowym adresem: www.ptks.pl). Do
udziału w nim uprawnieni są autorzy rozpraw doktorskich obronionych w roku 2018 na
uczelniach publicznych i niepublicznych. Konkurs, zorganizowany pod egidą naszego
Towarzystwa, jest projektem mającym promować zarówno młodych badaczy procesów
komunikowania, jak i ośrodki naukowe stwarzające im możliwości naukowego rozwoju.
Jednocześnie konkurs powinien przyczyniać się do aktywizowania i integrowania
środowisk naukowych zajmujących się różnorodnymi aspektami komunikacji społecznej
i dziennikarstwa.
Data opublikowania: 04.02.2019
Osoba publikująca: Małgorzata Chęcińska-Głazik