Dialog obywatelski w Krakowie

Oddawana w ręce czytelnika książka ma przede wszystkim służyć zebraniu i zaprezentowaniu w jednym miejscu wszystkich wyników badań przeprowadzonych przez zespół Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.

Celem publikacji jest prezentacja najważniejszych problemów, jakie ujawniły badania ODO, omówienie wiedzy teoretycznej i przedstawienie praktycznych uwag dotyczących funkcjonowania dialogu obywatelskiego w Krakowie.

Zamysłem naszym było stworzenie publikacji opisującej w sposób prosty i przystępny procedury i procesy sprawiające niekiedy wrażenie skomplikowanych, a także zarysowanie kontekstu, w jakim się one odbywają. Książkę pomyślano jako podręcznik kierowany przede wszystkim do studentów oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, ale także do wszystkich zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w działania partycypacyjne mieszkańców miasta.
Mamy nadzieję, że treści w niej zawarte spotkają się z pozytywnym odbiorem i będą stanowić wartościowy drogowskaz na drodze do budowania trwałych fundamentów lokalnego dialogu obywatelskiego.

Data opublikowania: 02.12.2019
Osoba publikująca: Małgorzata Chęcińska-Głazik