Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

dr Michał Bukowski

dr Agnieszka Całek

prof. dr hab. Jacek Dąbała

mgr Sławomir Doległo

dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

mgr Joanna Grzechnik

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ

dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ

dr hab. Andrzej Nowosad

mgr Anna Oborska-Sroka

dr Paweł Płaneta

dr. hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch, prof. UJ

dr Monika Wawer

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

dr Maciej Zweiffel

dr Edyta Żyrek-Horodyska

Pracownicy dydaktyczni

dr Małgorzata Majewska

dr Krzysztof Nowak

mgr Rafał Wietoszko

Pracownicy badawczy

dr Katarzyna Pagacz

dr Katarzyna Vanevska