Publikacje - dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

Dynamika przemian w mediach


red. Agnieszka Hess, Maria Nowina Konopka, Weronika Świerczyńska-Głownia

Wydawnictwo IDMiKS, Kraków 2019

CZYTAJ TUTAJ

Dialog obywatelski w Krakowie 5. Perspektywa dziennikarzy i kreatorów opinii.


Agnieszka Hess, Michał Bukowski, Joanna Grzechnik, Wioletta Klytta

Wydawnictwo ToC, Nowy Targ - Kraków 2018

 

CZYTAJ TUTAJ

 

Metody badań medioznawczych i ich zastosowani


red. Agnieszka Szymańska, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Agnieszka Hess

Wydawnictwo IDMiKS, Kraków 2018

CZYTAJ TUTAJ

W zwierciadle mediów

Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech

Zmieiające się wizerunki


Katja Brickwedde, Marianna Gevorski, Agnieszka Hess, Iga Michalak-Maliszewska, Krzysztof Nowak, Małgorzata Winiarska-Brodowska

Wydawnictwo ToC, Kraków 2017

CZYTAJ TUTAJ

Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów


Ewa Bogacz-Wojtanowska, Agnieszka Hess, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Małgorzata Lendzion, Krzysztof Nowak

Wydawnictwo ToC, Nowy Targ - Kraków 2017

Wydanie 2

CZYTAJ TUTAJ

Dialog obywatelski w Krakowie 3. Reprezentacje medialne


Agnieszka Hess, Michał Bukowski, Joanna Grzechnik, Wioletta Klytta


Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2017

 

książka dostępna  TUTAJ

Samorządowiec - obywatel - media. Jak skutecznie komunikować?

 

Agnieszka Hess, Dominika Kasprowicz

 

Instytut Obywatelski, Warszawa 2017

Dialog obywatelski w Krakowie 2. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi


Agnieszka Hess, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Katarzyna Gad, Sylwia Wrona, Ewelina Góral


Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2016

 

książka dostępna  TUTAJ

Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014

 

Michał Bukowski
Jarosław Flis
Agnieszka Hess
Agnieszka Szymańska

 

Wydawnictwo ATTYKA, Kraków 2016

książka dostępna  TUTAJ

Jak tworzyć i skutecznie działać w Radach Działalności Pożytku Publicznego?

Praktyczne narzędzie dialogu obywatelskiego

 

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Agnieszka Hess, Małgorzata Lendzion

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kielce 2015


Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów


Ewa Bogacz-Wojtanowska, Agnieszka Hess, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Małgorzata Lendzion, Krzysztof Nowak


Wydawnictwo ATTYKA, Kraków 2015

 

książka dostępna  TUTAJ


Zeszyty Prasoznawcze

Mediatyzacja polityki

 

red. Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

 

(Pierwsze tematyczne Zeszyty Prasoznawcze)


Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów

 

Agnieszka Szymańska, Agnieszka Hess

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014


Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu
politycznego w Polsce

Mediatyzacja i strategie komunikacyjne
organizacji pozarządowych

 

Agnieszka Hess

wersja elektroniczna TUTAJ

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013


 

Wybory samorządowe w mediach regionalnych
Dzienniki regionalne i telewizyjne
audycje wyborcze jako platformy
komunikacji politycznej
 


pod redakcją

Agnieszki Hess i
Marka Mazura

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2012


Opcja czy osoba?
Upartyjnienie versus personalizacja
w wyborach samorządowych


Michał Bukowski
Jarosław Flis
Agnieszka Hess
Agnieszka Szymańska


Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011


Polska scena polityczna
Środowiska - Komunikacja polityczna - Strategie


 

Redakcja: Katarzyna Sobolewska-Myślik, Agnieszka Hess, Krzysztof Kowalczyk

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
, 2010

 


Pomost medialny

Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich


 

Agnieszka Hess,Agnieszka Szymańska

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

 

Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
szanse * wizerunek * korzyści


 

red. Agnieszka Hess


Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007


Akcesja państw Europy Środkowowschodniej do UE
Społeczne kontrowersje i rola mediów /
Der EU-Beitritt der Lander Ostmitteleuropas


 

red. Agnieszka Hess, Elizabeth Vyslonzil

 

Peter Lang GmbH, 2004


Media a integracja europejska

 

red. Teresa Sasińska-Klas, Agnieszka Hess

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004

 


Macht des Staats, macht der Kirche

 

Agnieszka Hess

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003

Państwo a Kościół
Doświadczenia austriackie


 

Agnieszka Hess

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003