Publikacje - dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie


red. Agnieszka Szymańska, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Agnieszka Hess

Wydawnictwo IDMiKS, Kraków 2018

CZYTAJ TUTAJ

Europa dziennikarzy

Agnieszka Szymańska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014

 

Michał Bukowski
Jarosław Flis
Agnieszka Hess
Agnieszka Szymańska

 

Wydawnictwo ATTYKA, Kraków 2016

książka dostępna  TUTAJ

Zeszyty Prasoznawcze

Mediatyzacja polityki

 

red. Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014

 

(Pierwsze tematyczne Zeszyty Prasoznawcze)


Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów

 

Agnieszka Szymańska, Agnieszka Hess

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014


Opcja czy osoba?
Upartyjnienie versus personalizacja
w wyborach samorządowych


Michał Bukowski
Jarosław Flis
Agnieszka Hess
Agnieszka Szymańska


Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
2011


Medialne fiasko zjednoczenia?
Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia


Agnieszka Szymańska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
2010

 

 


Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej

założenia-doświadczenia-rezultaty

Teresa Sasińska-Klas, Agnieszka Szymańska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
2007


Pomost medialny

Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich


Agnieszka Hess,Agnieszka Szymańska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009

 

Certyfikat