Publikacje - dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ

Populistyczna skrajna prawica jako obszar badawczy

Dominika Kasprowicz

Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, 2017


Samorządowiec - obywatel - media. Jak skutecznie komunikować?
 
Agnieszka Hess, Dominika Kasprowicz 

Instytut Obywatelski, 2017


Politics, Society and the Economy in Contemporary Poland: An Introduction
 
Dominika Kasprowicz, Grzegorz Foryś, Dorota Murzyn

Wydawnictwo Scholar, 2016


Metodologia badań politologicznych
 
Roman Bäcker, Maria Wincławska, Joanna Rak, Lucyna Czechowska, Grażyna Gadomska, Joanna Gajda, Karolina Gawron-Tabor, Maria Giedz, Dominika Kasprowicz, Magdalena Mateja, Bartosz Płotka, Aleksandra Seklecka, Wiktor Szewczak, Jagoda Wojciechowska

Wydawnictwo PTNP, 2016


SPACE - Socio-Political Alternatives in Central Europe

Pod redakcją Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, Dominiki Kasprowicz

Dom Wydawniczy ELIPSA, 2014