Publikacje Krzysztof Nowak 

Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego


Krzysztof Nowak

Wydawnictwo IDMiKS, Kraków 2020

 

CZYTAJ TUTAJ

W zwierciadle mediów

Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech

Zmieiające się wizerunki


Katja Brickwedde, Marianna Gevorski, Agnieszka Hess, Iga Michalak-Maliszewska, Krzysztof Nowak, Małgorzata Winiarska-Brodowska

Wydawnictwo ToC, Kraków 2017

CZYTAJ TUTAJ

Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Agnieszka Hess, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Małgorzata Lendzion, Krzysztof Nowak

Wydawnictwo ToC, Nowy Targ - Kraków 2017

Wydanie 2

CZYTAJ TUTAJ

Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów


Ewa Bogacz-Wojtanowska, Agnieszka Hess, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Małgorzata Lendzion, Krzysztof Nowak

Wydawnictwo ATTYKA, Kraków 2015

 

Certyfikat