Pierwsza cześć dyptyku „Fandom dla     początkujących” poświęcona była ludziom   tworzącym szczególny rodzaj zbiorowości   sieciowych, połączonej wspólnymi   zainteresowaniami i pasją współtworzenia   czegoś wspólnego, a zarazem indywidualnego. Koniecznym i logicznym dopełnieniem tamtych rozważań jest cześć druga, poświęcona opisowi i analizie wytworów owego współtworzenia. Już sam podtytuł tomu – tożsamość i twórczość – wskazuje, że tymi wytworami jest coś więcej niż tylko pewna, wciąż rosnąca liczba tekstów multi- i transmedialnych, coś dużo ważniejszego i głębszego – tożsamość fanowskich zbiorowości i poszczególnych ich partycypantów.

z recenzji prof. dr hab. Macieja Mrozowskiego

Czytaj całość tutaj