Publikacje - dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

Fandom dla początkujących. Część II: Tożsamość i twórczość

Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

 

Pobierz pełną wersję książki

Metody badań medioznawczych i ich zastosowani


red. Agnieszka Szymańska, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Agnieszka Hess

Wydawnictwo IDMiKS, Kraków 2018

CZYTAJ TUTAJ

Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów


Ewa Bogacz-Wojtanowska, Agnieszka Hess, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Małgorzata Lendzion, Krzysztof Nowak


Wydawnictwo ToC, Nowy Targ - Kraków 2017

Wydanie 2

CZYTAJ TUTAJ

Fandom dla początkujących. Część I: Społeczność i wiedza

Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017

Pobierz pełną wersję książkiDialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Agnieszka Hess, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Małgorzata Lendzion,  Krzysztof Nowak

Wydawnictwo ATTYKA, Kraków 2015

 


Feniksy, łabędzie, motyle
Media i kultura transformacji


Małgorzata Lisowska-Magdziarz

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012


Pasażer z tylnego siedzienia
Media, reklama i wychowanie
w społeczeństwie konsumpcyjnym


Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2010


Media powszednie
Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne
w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku


Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008


ZESZYTY WYDZIAŁOWE IDiKS Zeszyt nr 2

Analiza zawartości mediów
Przewodnik dla studentów


Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006


ZESZYTY WYDZIAŁOWE IDiKS Zeszyt nr 1

Analiza zawartości mediów
Przewodnik dla studentów


Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004


Bunt na sprzedaż
przemysł muzyczny - reklama - semiotyka


Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000