Książka Małgorzaty Majewskiej to interesująca, interdyscyplinarna rozprawa na temat różnych aspektów relacji pomiędzy jednostka – ściślej: jej prywatnością – a mediami. W zamyśle autorki stanowi podstawę do dalszych analiz i interpretacji, których celem ma być pokazanie i objaśnienie czytelnikowi najważniejszych mechanizmów rządzących w tym obszarze. (…)Publikacja Majewskiej jest wartościowa poznawczo. Z jej lektury skorzystają  zarówno ludzie profesjonalnie zajmujący się mediami, jak i studenci dziennikarstwa (a także innych pokrewnych kierunków społecznych i humanistycznych) oraz tzw. „zwykli” – zainteresowani ta problematyka – czytelnicy.

 

z recenzji Bartłomieja Dobroczynskiego

 Czytaj całość