Publikacje - dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

Zeszyty Prasoznawcze - numer specjalny:

Komunikowanie w Europie, 60 / nr 2 / 230 / 2017.


red. Małgorzata Winiarska-Brodowska


Wydawnictwo Uniwersyeteu Jagiellońskiego, Kraków 2017

http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/

SPIS TREŚCI

W zwierciadle mediów

Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech

Zmieiające się wizerunki


Katja Brickwedde, Marianna Gevorski, Agnieszka Hess, Iga Michalak-Maliszewska, Krzysztof Nowak, Małgorzata Winiarska-Brodowska

Wydawnictwo ToC, Kraków 2017

 

CZYTAJ TUTAJ

Europa obywateli?
Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej

 

Małgorzata Winiarska-Brodowska

Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2014

 

SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE

Certyfikat