Publikacje - dr Paweł Płaneta

DYSKURSOLOGICZNE TEZY I SYNTEZY. JĘZYK - KULTURA - MEDIA

Prace ofiarowane prof. dr. hab. Maciejowi Kawce

 

red. Paweł Płaneta, Ryszard Filas

 

CZYTAJ TUTAJ

DYSKURSY O MACEDONII

 

Maciej Kawka, Paweł Płaneta

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013

Certyfikat