Publikacje - dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

Solaris- Sarakhs, Kraków - Moskwa

Wojciech Kajtoch

Arkanar: Metagom

Osiem szkiców. O dziełach kultury popularnej dawnych i współczesnych

Wojciech Kajtoch

IDMiKS 2019

 

CZYTAJ TUTAJ


Szkice językoznawczo-prasoznawcze

Wojciech Kajtoch

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016


Bracia Strugaccy. Wydanie drugie, uzupełnione.

Wojciech Kajtoch

wyd. Solaris, Stawiguda 2016


 

Literatura i kultura popularna. Metody: propozycje i dyskusje

 

Jakub Z. Lichański, Wojciech Kajtoch, Bogdan Trocha

 

Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski), Wrocław 2015.


Listy z Moskwy. Powieść epistolarna

 

Wojciech Kajtoch

 

wyd. Aureus, Kraków 2015


Szkice o fantastyce

 

Wojciech Kajtoch

 

wydawnictwo „Solaris", Stawiguda 2015


Szkice polonistyczno-rusycystyczne
 
 

Wojciech Kajtoch
 
 
Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015.
 
 


O prozie i poezji
Wybór szkiców i esejów z lat 1980-2010


Wojciech Kajtoch

Wydawnictwo Literackie Li-Twa
Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików,2011.


 


"Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)"
tom 1, Kraków 1995; tom 2, Kraków 1996;
tom 3, Kraków 1997; tom 4, Kraków 1998.  

 

Wybór, wstęp i redakcja
Wojciech KajtochZwiązek literatów Polskich - Oddział w Krakowie, 1998


Bracia Strugaccy

Wojciech Kajtoch

Wydawnictwo UNIVERSITAS, 1993 

Pisarze Wobec "Innych Światów Swoich Epok"

Wojciech Kajtoch

Wydawnictwo WOM (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie), 1994

Presymbolizm, Symbolizm, Neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy

Wojciech Kajtoch

Wydawnictwo WOM (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie), 1996.

 

Świat prasy alternatywnej w świetle jej słownictwa

Wojciech Kajtoch

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999

 

JĘZYKOWE OBRAZY świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej Tom 1


Wojciech Kajtoch

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

JĘZYKOWE OBRAZY świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej Tom 2

 

Wojciech Kajtoch

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Lagry i łagry" - problematyka obozowa w IV klasie LO
(Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn)",

Wojciech Kajtoch

Kraków 1994

Oficyna Wydawnicza TEXT, ISBN 83-86050-03-9.

 

"Moje spotkanie z "Kandydem" Woltera",

 

Wojciech Kajtoch

Kraków 1994,

Oficyna Wydawnicza TEXT, ISBN 83-86050-01-2.

 

 

„Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym
(„Spisek", „Dwie głowy ptaka", „Powrót z Carskiego Sioła")"

 

Wojciech Kajtoch

 

Wydawnictwo Literackie „Li-Twa", Częstochowa 2009, ISBN 978-83-927979-5-1

"Wstęp do „Przenicowanego świata" Arkadija i Borisa Strugackich",

 

Wojciech Kajtoch

 

Kraków 1994, Oficyna Wydawnicza TEXT, ISBN 83-86050-02-0