Publikacje zbiorowe - nowa seria wydawnicza IDMIKS

Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w monografiach zbiorowych prezentują metodologię badań medioznawczych i jej zastosowanie w różnych obszarach nauk o komunikacji społecznej i mediach (komunikowaniu politycznym, komunikacji rynkowej, zmediatyzowanej kultury, itd.).

Dynamika przemian w mediach


red. Agnieszka Hess, Maria Nowina Konopka, Weronika Świerczyńska-Głownia

Wydawnictwo IDMiKS, Kraków 2019

CZYTAJ TUTAJ

 

Podjęte w niniejszej książce tematy są - z jednej strony - syntezą zachodzących w ostatnich 20 latach zmian w sferze komunikacji i mediach, z drugiej zaś - próbą odpowiedzi na pytania o możliwe scenariusze rozwoju i przyszłości mediów. Autorzy tekstówpodejmują wątki, które zebrane zostały w trzech częściach zbioru: "Język i obraz w mediach"; "Media, polityka i społeczneństwo obywatelskie" oraz "Transformacja mediów".

Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie


red. Agnieszka Szymańska, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Agnieszka Hess

Wydawnictwo IDMiKS, Kraków 2018

CZYTAJ TUTAJ

 

Z okazji jubileuszu 20lecia IDMIKS ukazała się pierwsza książka z cyklu praktycznych, użytecznych w badaniach empirycznych podręczników metodologicznych, które Instytut będzie wydawać w nadchodzących latach. Proces krystalizacji metodologii medioznawczej w Polsce trwa, rozstrzygają się kwestie definicji, podejść i paradygmatów. Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w monografiach zbiorowych prezentować będą metodologię badań medioznawczych i jej zastosowanie w różnych obszarach nauk o komunikacji społecznej i mediach (komunikowaniu politycznym, komunikacji rynkowej, zmediatyzowanej kultury, itd.). Pierwsza książka w serii jest efektem pracy siedemnastu pracowników i współpracowników IDMiKS. Publikacja zadedykowana została Profesorowi Waleremu Pisarkowi, który był ojcem założycielem dyscypliny nauk o mediach i komunikacji społecznej w Polsce i wychowawcą wielu pokoleń polskich medioznawców.