Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje zbiorowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w monografiach zbiorowych prezentują metodologię badań medioznawczych i jej zastosowanie w różnych obszarach nauk o komunikacji społecznej i mediach (komunikowaniu politycznym, komunikacji rynkowej, zmediatyzowanej kultury, itd.).

Z okazji jubileuszu 20lecia IDMIKS ukazała się pierwsza książka z cyklu praktycznych, użytecznych w badaniach empirycznych podręczników metodologicznych, które Instytut będzie wydawać w nadchodzących latach. Proces krystalizacji metodologii medioznawczej w Polsce trwa, rozstrzygają się kwestie definicji, podejść i paradygmatów. Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w monografiach zbiorowych prezentować będą metodologię badań medioznawczych i jej zastosowanie w różnych obszarach nauk o komunikacji społecznej i mediach (komunikowaniu politycznym, komunikacji rynkowej, zmediatyzowanej kultury, itd.). Pierwsza książka w serii jest efektem pracy siedemnastu pracowników i współpracowników IDMiKS. Publikacja zadedykowana została Profesorowi Waleremu Pisarkowi, który był ojcem założycielem dyscypliny nauk o mediach i komunikacji społecznej w Polsce i wychowawcą wielu pokoleń polskich medioznawców. Dotychczas ukazały się:

okładka książki "Komunikowanie interdyscyplinarne"okładka książki "Dynamika przemian w mediach"okładka książki "Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie"