Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Rafał Wietoszko

portret mgra Rafała WietoszkiZakład Komunikowania Politycznego i Mediów

rafal.wietoszko@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 23
pokój nr 1.377


Zainteresowania badawcze

mediatyzacja i tabloidyzacja
media tożsamościowe
kultura partycypacji i edukacja medialna
komunikowanie polityczne
reportaż i etyka dziennikarska w kontekście ewolucji mediów


Publikacje


Monografie

Całek, A., Lachowska, K., Lisowska-Magdziarz, M., Pielużek, M., Witoszko, R. (2019). Nienawiść w mediach: diagnoza i badanie. Wrocław: Libron. 

Wietoszko, R. (red.), (2013). Przodownicy prasy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły w czasopismach naukowych

Wietoszko, R. (2016). Dziennikarze i media w „Newsroomie”. Gdy telewizja odbija samą siebie. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 150-165.

Wietoszko, R. (2018). Ideologiczne narracje tożsamościowe w mediach: wymiar informacyjny i konsekwencje ekonomiczne. W: Media – Biznes – Kultura, nr 1(4), s. 53-69.


Artykuły w pracach zbiorowych

Wietoszko, R. (2019). Twórczość  poetycka  internautów jako  forma  partycypacji  w  dyskursie  politycznym  w  sieci. w: A. Hess, M. Nowina- Konopka, W. Świerczyńska-Głownia (red.), Dynamika przemian w mediach, Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 95-117.