Prace studentów

W ósmej edycji konkursu na reportaż dla studentów I roku wzięło udział pięć osób. Cztery autorki i jeden autor (jedna osoba ze studiów niestacjonarnych, pozostałe ze stacjonarnych) pracowali od października 2019 do końca zimowego semestru nad swoimi tekstami. Temat podobnie jak w poprzednich latach nie był narzucony. Teksty zostały oceniane w kwietniu przez 101. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Każdy oceniający poza głosowaniem dostarczył też szerszą opinię, co ma szczególne znaczenie dla uczestników, którzy pierwszy raz pisali reportaże. 

Najwięcej punktów zebrał tekst Michała Szyndlera, a za nim kolejno uplasowały się materiały: Małgorzaty Durmaj, Elżbiety Kamińskiej, Sandry Soldatovej, Laury Nowakowskiej.

Wszystkim gratulujemy zaangażowania, pomysłowości i determinacji!