Prace studentów

Konkurs na tekst

Studenci pierwszego roku zmierzyli się w szóstej edycji konkursu na najlepszy tekst. Zgodnie z zasadami zgłaszane prace oceniane są przez wszystkich studentów pierwszego roku. W tegorocznej edycji było ich siedem (dwie z nich napisane zostały przez studentów studiów niestacjonarnych).