Samorząd studencki

Podstawowe informacje o Samorządzie Studenckim


Rada Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Radę tworzą:
- starostowie wszystkich lat, studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych,
- delegaci studentów do Rady Naukowej IDMiKS oraz
- delegaci studentów do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

 

Magdalena Woźny (Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WZiKS UJ) 
Dyżur: pokój 3.001

Konrad Serafin (Przewodniczący Wydziałowej Komisji Informacji I Promocji)
Dyżur: pokój 3.001

Monika Garapich (Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej)
Dyżur: pokój 3.001

Anna Stąpor (Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury)

Mateusz Torba (Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Ekonomicznej)
Dyżur: pokój 3.001

Waldemar Ignaciuk (Przewodniczący Wydziałowej Komisji Sportu)
Dyżur: pokój 3.001

Magdalena Mróz (Sekretarz WRSS WZiKS UJ)
Dyżur: pokój 3.001