Seria wydawnicza Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna

Seria wydawnicza Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna cieszy się dużym uznaniem i jest rozpoznawalna na polskim rynku wydawnictw poświęconych procesom komunikacji społecznej i szeroko pojmowanej dyscyplinie nauk o mediach. Ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Autorami monografii publikowanych w tej serii są pracownicy i współpracownicy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książki są pomyślane zarówno jako materiał źródłowy dla naukowców, badaczy mediów i komunikowania oraz osób zainteresowanych tymi zagadnieniami, jak i pomoc dydaktyczna dla studentów.

Fakty i artefakty. Formy paraartystyczne w mediach

 

Andrzej Kaliszewski, Edyta Żyrek-Horodyska

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Infomorfoza

Zarządzanie informacją w nowych mediach

 

Maria Nowina Konopka

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Mistrzowie Polskiego reportażu wojennego (1914-2014)

 

Andrzej Kaliszewski

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Reporter w przebraniu

 

Monika Wawer, Maciej Kuciel

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016

Słowa klucze w rządowej komunikacji politycznej

Perspektywa międzynarodowa

 

Michał M. Bukowski

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

 

Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce

 

Weronika Świerczyńska-Głownia

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014


 

Złudzenia wyboru

 

Jarosław Flis

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014


 

Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów

 

Agnieszka Szymańska, Agnieszka Hess

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014


 

Przodownicy prasy

 

pod redakcją Rafała Wietoszki

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013


Dziennikarze o sztuce
czyli opowieści medialnie nielogiczne


Monika Wawer

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012


Opcja czy osoba?
Upartyjnienie versus personalizacja
w wyborach samorządowych


Michał Bukowski
Jarosław Flis
Agnieszka Hess
Agnieszka Szymańska


Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011


Prasa regionalna na nowe czasy?
Historia sukcesu francuskiego
przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France


Teresa Sławińska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011


Medialne fiasko zjednoczenia?
Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia


Agnieszka Szymańska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010


Pomost medialny
Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich


Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009


Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy

Bogdan Fischer, Weronika Świerczyńska-Głownia

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008


Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
szanse ? wizerunek ? korzyści


red. Agnieszka Hess

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007


Media - Władza - Prawo

red. Maria Magoska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, ss. 176

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Zawiera kilkanaście tekstów z zakresu politologii, prawa, socjologii i psychologii. W centrum refleksji są media i ich rola w systemie władzy oraz w kształtowaniu opinii społecznej. Autorzy podejmują wiele istotnych i aktualnych problemów życia politycznego oraz społecznego w Polsce. Aktualność rozważań zwiększają zbliżające się wybory parlamentarne i prezydenckie. W związku z tym uwagi i refleksje zawarte w pracy mogą być dobrym wprowadzeniem do debaty publicznej. Dzięki przystępnemu i interesującemu sposobowi prezentacji praca jest adresowana do szerszego kręgu czytelników.


Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej
założenia - doświadczenia - rezultaty


Teresa Sasińska-Klas, Agnieszka Szymańska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka jest drugą publikacją prezentującą rezultaty blisko dwuletnich badań prowadzonych w Instuytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach unijnego projektu INTER GET UP, którego celem było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez stymulację procesu tworzenia nowych oraz poprawę efektywności już istniejących małych i średnich firm, a także pogłębienie współpracy regionalnej w ramach UE.


Media a integracja europejska

red. Teresa Sasińska-Klas, Agnieszka Hess

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004

Publikacja zawiera dwanaście artykułów dotyczących systemów medialnych wybranych państw UE oraz problemów dziennikarzy w pozyskiwaniu informacji europejskiej, roli mediów w kształtowaniu opinii na temat postępującego procesu integracji europejskiej oraz dylematów prawnych dotyczących tego zagadnienia.