Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Sławomir Doległo

portret mgra Sławomira DoległyZakład Nowych Mediów
Koordynator programu Erasmus+

slawomir.doleglo@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 09
pokój nr 1.375

Zainteresowania badawcze

kulturowe konteksty mediów
mediatyzacja pamięci historycznej
praktyki medialne i konsumpcyjne
kultura partycypacji
konwergencja mediów
 

Publikacje
 

Monografie

Doległo, S. (2019). Nie tak dawno, nie tak daleko. Strategie komunikacyjne miejsc pamięci Holocaustu. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.
 

Artykuły w czasopismach naukowych

Doległo, S. (2023). (Post)pamięciowy aktywizm. Medialne praktyki oporu po rosyjskiej agresji na Ukrainę. W: Politeja, nr 3(84), s. 57-72. 

Doległo, S. (2022). Partyzantka semiotyczna. Historyczne analogie i dekonstrukcje w praktykach medialnych turbo- i softpatriotów. W: Media – Biznes – Kultura, nr 2(13), s. 199-212.

Doległo, S. (2020). Urynkowione znaki pamięci. Kultura historyczna w warunkach kultury (post)konsumpcyjnej. W: Politeja, nr 2(65), s. 205-217. 

Doległo, S. (2020). Feministyczna narracja o powstaniu warszawskim w warunkach zmediatyzowanej i urynkowionej kultury pamięci. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 75-90.

Doległo, S. (2018). Przywracanie pamięci Barbarze Sadowskiej w reportażu Cezarego Łazarewicza "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka". W: Com.press, nr 4, s. 100-116.

Doległo, S. (2018). Patriotyzm konfekcyjny, czyli jak kochać ojczyznę, mieszkając w globalnej wiosce. W: Media – Biznes – Kultura, nr 1(4), s. 83-94. 


Artykuły w pracach zbiorowych

Doległo, S. (2021). Pokolenie Netflixa. Skarnawalizowany gniew młodych Polaków i jego medialne (re)prezentacje. W: D. Popielec, K. Marcinkiewicz (red.), Media  Język  Społeczeństwo. Stan badań i aktualne problemy. Kraków-Wrocław, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 133-151.  

Doległo, S. (2021). Wandalizm pamięciowy. Holocaust i nieetyczne praktyki użytkowników nowych mediów. W: A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia (red.), Komunikowanie w procesie zmian. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 83-102.   

Doległo, S. (2020). Pozdrowienia z Auschwitz... Szkic o rytualizacji Zagłady. W: R. Sowiński (red.), Nostalgia, retromania, hauntologia. Dyskursy i praktyki. Siemianowice Śląskie: Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”, s. 139-154.


fot. Paweł Mikulski