Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Sławomir Doległo

portret mgra Sławomira DoległyZakład Nowych Mediów

slawomir.doleglo@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 09
pokój nr 1.375


Zainteresowania badawcze

mediatyzacja pamięci historycznej
mitologia współczesna
praktyki medialne i konsumpcyjne
kultura partycypacji
konwergencja mediów
 

Publikacje
 

Monografie

Doległo, S. (2019). Nie tak dawno, nie tak daleko. Strategie komunikacyjne miejsc pamięci Holocaustu. Kraków: Wydawnictwo TOC.
 

Artykuły w czasopismach naukowych

Doległo, S. (2020). Urynkowione znaki pamięci. Kultura historyczna w warunkach kultury (post)konsumpcyjnej. W: Politeja, nr 65, s. 205-217. 

Doległo, S. (2020). Feministyczna narracja o powstaniu warszawskim w warunkach zmediatyzowanej i urynkowionej kultury pamięci. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 75-90.

Doległo, S. (2018). Przywracanie pamięci Barbarze Sadowskiej w reportażu Cezarego Łazarewicza "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka". W: Com.press, nr 4, s. 100-116.

Doległo, S. (2018). Patriotyzm konfekcyjny, czyli jak kochać ojczyznę, mieszkając w globalnej wiosce. W: Media – Biznes – Kultura, nr 1(4), s. 83-94.