Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy studenckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podania ogólne

podanie do Dyrektora Instytutu

podanie do Zastępcy Dyrektora ds dydaktycznych

podanie do Dziekana

podanie do Prodziekana ds dydaktyki

rezygnacja ze studiów

Podania dot. spraw finansowych

podanie o zmianę warunków płatności za studia

podanie o rozłożenie opłaty za studia na raty

podanie o umorzenie opłaty za studia

podanie do Prorektora dotyczące spraw finansowych

wniosek o zwolnienie z opłat za studia

wniosek o zwolnienie z opłat za studia - cudzoziemcy

Podania dot. zaliczenia/niezaliczenia przedmiotu/roku

podanie o pierwsze powtarzanie roku

podanie o ponowne powtarzanie roku

podanie o wpis warunkowy (50 punktowy)

podanie o trzeci termin

podanie o egzamin komisyjny

podanie o uwzględnienie zaliczonego wcześniej przedmiotu (do 5 lat)

podanie o uwzględnienie zaliczonego wcześniej przedmiotu (powyżej 5 lat)

podanie o anulowanie różnic programowych

podanie o uznanie nieprzystąpienia do egzaminu za usprawiedliwione

podanie o przesunięcie terminu egzaminu

podanie o złożenie egzaminu/pracy w języku obcym

podanie o zgodę na przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

podanie o wyrażenie zgody na realizację zajęć w trybie tzw. awansu

podanie dotyczące wcześniejszej obrony

Podania dot. wznowienia studiów

podanie o wznowienie studiów

Podania dot. urlopów

podanie o urlop dziekański

podanie o urlop studencki

formularz deklaracji powrotu z urlopu studenckiego

formularz deklaracji powrotu z urlopu dziekańskiego

Podania dotyczące IPS

szczegółowe zasady i warunki ubiegania się o IPS

wniosek o indywidualny plan studiów 

karta studenta występującego  o indywidualny plan studiów

zasady realizacji przedmiotów

uchwała

karta - eksternistyczne zaliczanie przedmiotów (dotyczy studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus)

Podania dot. przeniesienia

szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego

załącznik 1

załącznik 2

Deklaracje

studia stacjonarne I stopnia

deklaracja wyboru specjalizacji i seminarium dyplomowego

studia niestacjonarne I stopnia

deklaracja wyboru specjalizacji i seminarium dyplomowego

studia stacjonarne II stopnia

deklaracja wyboru specjalizacji i seminarium magisterskiego 

 

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla studentów dziennych i zaocznych po drugim roku studiów licencjackich. 

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 i w kolejnych latach wymiar praktyk to 240 godzin. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 wymiar praktyk wynosi 360 godzin.

Praktyki studenckie mogą mieć miejsce w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej lub PR. Studenci mogą samodzielnie wybrać miejsce odbywania praktyk lub mogą skorzystać z pomocy Koordynatora Praktyk Studenckich. Tę funkcję w Instytucie sprawuje dr Małgorzata Winiarska-Brodowska (pokój 1.303). 

Przewidzianym terminem na praktyki studenckie jest okres wakacji, po drugim roku studiów licencjackich, od lipca do września. Możliwe jest odbycie praktyki we wcześniejszym terminie po uzyskaniu zgody Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych. W podaniu powinny się znaleźć: 

- prośba o możliwość wcześniejszego odbycia praktyki;
- wskazanie miejsca i czasu odbywania praktyki;
- informacja o nie kolidowaniu praktyki z zajęciami na studiach;
- dołączony harmonogram planowanej praktyki.

Przed rozpoczęciem praktyk należy osobiście pobrać "książeczkę praktyk" od Koordynatora Praktyk. Studenci, którzy rozpoczynają praktyki w czasie roku akademickiego powinni zgłosić się po książeczkę praktyk z pisemną zgodą od zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych. Sposób wypełniania "książeczki praktyk" jest omawiany z Koordynatorem.

Zwrot wypełnionych książeczek odbywa się w czerwcu i we wrześniu, w terminach wyznaczonych przez Koordynatora Praktyk.


Ważne dokumenty
 

regulamin praktyk studenckich od roku akademickiego 2019/2020

regulamin praktyk studenckich od roku akademickiego 2017/2018

karta opisu przedmiotu (praktyka zawodowa)

wzór umowy o organizację praktyk

podanie do Zastępcy dyrektora IDMIKS ds. dydaktycznych

informacja o realizowaniu praktyk studenckich w trybie zdalnym

elektroniczny dziennik praktyk


Ogłoszenia
 

Praktyki zdalne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań.

Do zadań praktykantów/wolontariuszy należeć będzie pomoc m.in. przy:

- zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego;
- pracach biurowych;
- organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację dorosłych;
- opracowywaniu materiałów szkoleniowych;
- przygotowaniu kursów e-learningowych;
- obsłudze użytkowników;
- redagowaniu i korekcie treści.

Możliwość prowadzenia zajęć:

- warsztatów zgodnych z profilem studiów;
- szkoleń komputerowych dla seniorów;
- spotkań biblioterapeutycznych.

Od praktykanta oczekujemy:

- zdolności komunikacyjnych;
- kultury osobistej;
- umiejętności pracy w zespole;
- biegłości w obsłudze komputera (zwłaszcza pakietu MS Office) i internetu.

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

- platform: Wordpress, Moodle;
- programów graficznych;
- dysku Google,
- języków obcych.

W zamian oferujemy:

- praktykę/wolontariat uregulowany umową w dogodnym i uzgodnionym wcześniej terminie;
- wystawienie referencji o odbytych praktykach/wolontariacie;
- pracę w miłej atmosferze, w towarzystwie innych praktykantów i wolontariuszy (w tym obcokrajowców);
- zdobycie doświadczania w pracy w wojewódzkiej instytucji kultury.

Listy motywacyjne i CV kandydatów prosimy przesyłać na adres renata.augustyn@rajska.info.

 

Praktyki w InVette Holding Group sp. z o.o.

InVette Holding Group sp. z o. o sp.K Agencja Interaktywna Kraków prowadzi obecnie rekrutację na praktyki.
Oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich w siedzibie naszej firmy.

Co możemy Ci zaoferować?
- liczne szkolenia z zakresu copywritingu oraz SEO;
- możliwość pisania tekstów o różnorodnej tematyce oraz długości na strony internetowe;
- możliwość pisania tekstów promocyjnych i ofertowych na strony internetowe;
- możliwość pisania artykułów eksperckich na portal związany z e-marketingiem;
- możliwość zobaczenia pracy w Agencji Interaktywnej "od środka" w Działach: Copywritingu, SEO, SEM, Social Media;
- dla wybranych osób - możliwość zatrudnienia.

Więcej o firmie: https://invette.pl/o-firmie/
Kontakt: MARTYNA DRZEWIECKA-PIKOŃ, mdrzewiecka@invette.pl
PROKURENT, KOORDYNATOR DZIAŁU POZYCJONOWANIA I OPTYMALIZACJI

 

Praktyki w Radiu Kraków

Radio Kraków oferuje studentom dziennikarstwa możliwość odbycia praktyk (także wakacyjnych).

Oferujemy możliwość kształcenia się pod okiem specjalistów oraz szlifowanie warsztatu.

Wymagania:

- przede wszystkim dobra dykcja;
- zaangażowanie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: https://www.radiokrakow.pl/kontakt/.


Portal "FuninPoland.pl" poszukuje praktykantów

Co oferujemy?

- możliwość redagowania i pisania artykułów;
- uczestnictwo w koncertach, festiwalach, wydarzeniach sportowych jako dziennikarze i fotografowie;
- możliwość przeprowadzenia wywiadów z artystami i ludźmi kultury;
- rozwój umiejętności językowych;
- praktyczną naukę i rozwój umiejętności fotograficznych;
- naukę związaną z oprogramowaniem graficznym;
- naukę związaną z obsługą mediów społecznościowych oraz redagowaniem portali internetowych.

Portal ten jest jednym z niewielu internetowych wydawnictw, który na swoich stronach publikuje takie treści jak muzyka, kultura, sport, atrakcje turystyczne, tłumacząc to jednocześnie na język angielski.

„Fun in Poland” jest patronem medialnym wielu imprez muzycznych i kulturalnych takich jak: Świat Wielkiej Muzyki oraz Letni Festiwal Jazzowy Piwnicy pod Baranami w Krakowie, Olsztyńskie Lato Artystyczne, Chmielaki Krasnostawskie, Festiwal Krushfest w Jaśle.

Współpracujemy z wieloma agencjami muzycznymi, promujemy młode talenty.

Przez kilka lat istnienia wykonaliśmy setki fotoreportaży z koncertów i festiwali na terenie całej Polski.

Studentom, którzy podjęliby u nas praktyki, oferujemy możliwość rozwoju, zdobycie niezbędnego doświadczenia w pracy dziennikarskiej.

Zaintesowanych prosimy o kontakt: https://www.funinpoland.pl/praca/.


Radio RAMPA tworzące polską platformę medialną w Nowym Jorku poszukuje do współpracy studentów dziennikarstwa z Polski

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych przygotowywaniem ciekawych wpisów na stronę internetową www.RadioRAMPA.com.

Dla studentów, którzy spełnią oczekiwania redakcji jeżeli chodzi o tworzone materiały, oferowane jest wynagrodzenie. Teksty tworzone będą w języku polskim.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: info@iRAMPA.com z dopiskiem STAŻ.

 

RMF 24.pl poszukuje stażystów

RMF24.pl poszukuje osób zainteresowanych stażem w charakterze dziennikarza informacyjnego.

Czas trwania stażu: 3 miesiące

Oferujemy: możliwość uczenia się od najlepszych, zapoznanie z warsztatem pracy dziennikarza informacyjnego, staż w redakcji internetowej największego komercyjnego radia w Polsce. Dla najlepszych – możliwość dołączenia do zespołu.

List motywacyjny oraz CV proszę przesyłać na adres: staz@rmf24.pl.
 

Praktyki w Małopolskim Związku Bokserskim

Małopolski Związek Bokserski poszukuje do współpracy studentów dziennikarstwa.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych przygotowywaniem ciekawych wpisów, wywiadów o tematyce sportowej (w szczególności bokserskiej) na stronę internetową http://mzb.malopolska.pl oraz fanpage MZB.

Oferujemy:

- uczestnictwo w wydarzeniach sportowych jako dziennikarze i fotografowie;
- możliwość przeprowadzenia wywiadów  z znanymi sportowcami, trenerami z środowiska bokserskiego;
- możliwość rozwoju, zdobycie niezbędnego doświadczenia w pracy dziennikarskiej.

Zgłoszenia prosimy kierować na biuro@mzb.org.pl.

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za usługi edukacyjne dostępne są pod adresem: 

https://ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/oplaty

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dostepne są pod adresem:

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

 

Sekretariat ds. pomocy materialnej WZiKS:

mgr Renata Młynarczyk

renata.mlynarczyk@uj.edu.pl
tel. 12 664 55 89
pokój 0.218 (parter)

Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 10.00-14.00

Rejestracja do obsługi przez sekretariat ds. pomocy materialnej WZKiS

Szanowni Państwo,

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ ma przyjemność ogłosić dodatkową rekrutację na stypendium Erasmus+ w uczelniach partnerskich w krajach Unii Europejskiej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

6-17 września 2021 r. - termin rejestracji w systemie USOSweb

20 września 2021 r. - rozmowa kwalifikacyjna w językach obcych na platformie MSTeams

do 24 września 2021 - kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb

27.09.-01.10.2021 - procedura odwoławcza


SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

dr Agnieszka Całek, Zastępca Dyrektora IDMiKS ds. Dydaktycznych,
dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ,
mgr Sławomir Doległo, Koordynator Programu Erasmus+
lic. Weronika Saran, przedstawiciel studentów


KRYTERIA KWALIFIKACJI:
- wysokość średniej ocen i osiągnięcia w nauce
- znajomość języka obcego potwierdzona na rozmowie kwalifikacyjnej
- motywacja i plan studiów na zagranicznym uniwersytecie


KRYTERIA PUNKTACJI

Maksymalnie można zdobyć 35 punktów. Ocenie podlegają wyniki kandydata przedstawione w formie złożonych dokumentów oraz prezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej:
1) uzasadnienie wyboru uczelni (motywacja do wyjazdu): maksymalnie 10 punktów
2) średnia ocen: maksymalnie 10 punktów
5,0-4,8 – 10 punktów
4,79-4,7 – 9 punktów
4,69-4,5 – 8 punktów
4,49-4,3 – 7 punktów
4,29-4,1 – 6 punktów
4,09-4,0 – 5 punktów
3,99-3,7 – 4 punkty
3,69-3,4 – 3 punkty
3,39-3,2 – 2 punkty
3,19-3,0 – 1 punkt
3) osiągnięcia naukowe: maksymalnie 5 punktów
4) znajomość języka obcego: maksymalnie 10 punktów
 minimalny poziom wymagany przez uczelnię do podjęcia studiów – 7 punktów
 poziom wyższy – 10 punktów

 
ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja w systemie USOS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.

O stypendium mogą się ubiegać wszyscy studenci IDMiKS (ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).

Studenci, którzy w trakcie wyjazdu znajdują się na trzecim roku studiów oraz drugim roku studiów uzupełniających magisterskich mogą wyjechać tylko w semestrze zimowym.

Studenci składający podanie na trzecim roku studiów będą mogli wyjechać tylko pod warunkiem kontynuowania studiów magisterskich w IDMiKS UJ.


PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Student może odwołać się od decyzji Komisji do Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.


CZAS TRWANIA MOBILNOŚCI
jeden semestr


ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEDŁUŻANIA I SKRÓCENIA MOBILNOŚCI


Student może zwrócić się z prośbą o przedłużenie/skrócenie czasu trwania mobilności do Zastępcy Dyrektora IDMiKS ds. dydaktycznych przez Koordynatora Erasmus+.

    
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA  - USOS
 

Elektroniczna Rekrutacja do programu Erasmus+ jest prowadza poprzez moduł WYMIANY STUDENCKIEJ w systemie USOSweb.

Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania poprzez system USOSweb rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak również ma ułatwić koordynatorom zarządzanie przyznanymi wyjazdami. Dostęp do modułu WYMIANY STUDENCKIEJ studenci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie. W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka.

Student przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną musi ustalić program zajęć, tj. Learning Agreement (LA), który będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni. Decyzję LA studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:

http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna