STUDIA II STOPNIA

STUDIA STACJONARNE


PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH:

STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na posiedzeniu w dniu 20.06.2012 r. wraz ze zmianami z dnia 12.12.2012, 22.05.2013, 07.05.2014 oraz 3.12.2014

STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na posiedzeniu w dniu 20.06.2012 r. wraz ze zmianami z dnia 12.12.2012, 22.05.2013, 07.05.2014 oraz 4.03.2015

STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na posiedzeniu w dniu 20.06.2012 r. wraz ze zmianami z dnia 12.12.2012, 22.05.2013, 07.05.2014, 4.03.2015

STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na posiedzeniu w dniu 20.06.2012 r. wraz ze zmianami z dnia 12.12.2012, 22.05.2013, 07.05.2014, 04.03.2015, 08.02.2017

STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

STUDIA NIESTACJONARNE

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH:
 

STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na posiedzeniu w dniu 08.02.2017 r

STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Certyfikat