Stypendia

Informacji związanych z akademikami, stypendiami oraz pomocą materialną udziela

mgr Renata Młynarczyk

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pokój 0.218 (parter)
telefon: 012 664-55-89
w godz. 10.00-14.00

e-mail: renata.mlynarczyk@uj.edu.pl

 

więcej informacji: http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

 


STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

 http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-ministra

 


Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/37976965/zarz_72_2012.pdf