Imperializm kulturowy internetu

Magdalena Szpunar

Książka jest bardzo ciekawą i w obszarze rodzimej literatury przedmiotowej odkrywczą propozycją wydawniczą z dziedziny nauk o komunikowaniu. Autorka zasadnie podjęła w świetle badań z ostatnich 15 lat kwestię nowej formy rozwoju imperializmu kulturowego w komunikowaniu w skali globalnej. Przywołała wiele ważnych badań tych nowych zjawisk w komunikowaniu internetowym, które dostarczają silnych argumentów za obroną tezy, że mamy obecnie drugi etap rozwoju tego imperializmu, który powoduje nawet w skali globalnej szereg cofnięć kulturowych w rozwoju kondycji kultury światowej. Również słusznie zauważyła powstające problemy edukacji i kształcenia. Budzą one wiele wątpliwości co do właściwego programowania edukacji, ale i kształcenia nowej generacji nauczycieli, którzy – podobnie jak uczniowie i studenci – staliby się pomocnikami w edukacji jako już „tubylcy cyfrowi”. Inną ważną kwestią jest adekwatny opis biasu internetowego i jego wpływ jako technologii defi niującej na poprzednie generacje mediów, często nazywanych starymi. Książka stanowi ważny etap w rozwoju rodzimej literatury przedmiotowej z dziedziny nauk o komunikowaniu, ale i socjologii czy psychologii komunikacji.  

z recenzji Ignacego S. Fiuta

Pobierz książkę w formacie PDF