profesor zwyczajny doktor habilitowany

TERESA SASIŃSKA-KLAS

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

 

 

KONTAKT
teresa.sasinska-klas@uj.edu.pl
tel. 12 664-58-55

 
KONSULTACJE

pokój nr 1.381

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • media i polityka,
  • opinia publiczna,
  • socjalizacja polityczna,
  • zagrożenia w komunikacji.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, (red.) T. Sasińska-Klas, J. Olędzki. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło.

2016. Kanonizacja Jana Pawła II w 2014r. Jej medialny wizerunek w opiniotwórczych mediach drukowanych w Polsce – rok po wydarzeniu, [w:] Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, (red.) T. Sasińska-Klas, J. Olędzki. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, s. 98-114..

2016. Zagrożenia komunikacyjne we współczesnym społeczeństwie, [w:] Ład społeczny i jego przedstawienia, (red.) T. Nawrocki, W. Świątkiewicz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.108-121

2015. The Paradoxes of Modern Communication in Old-nations States, [w:] Challenges to Representative Democracy, (ed.) R. Wiszniowski. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, s. 95-112.

2015. Najnowsze wyzwania w metodologii i badaniach w zakresie nauk społecznych, Politeja, nr (36)2015, s.165-179.

2014. Analiza dyskursywna i jej zastosowanie w badaniach na gruncie nauk społecznych, [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, 9red.) P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, tom. I. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 423-435.

2014. Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej, Zeszyty Prasoznawcze, nr 57(218), s.162-175.

2014. Swoistość zjawisk w komunikacji medialnej i problemy w ich badaniach empirycznych, Studia Medioznawcze, nr 1(56), s.13-22.

2014. Ukraine, Russia and the EU: New Communication Order or Disorder?, [w:] Open Europe: Cultural Dialogue Across Borders, (ed.) W. Piątkowska-Stepaniak, vol. 1. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 75-89.

2014. Świadomość społeczeństwa polskiego w kontekście zmian systemowych: 1989-2014, [w:] Polska – 25 lat po wyborach czerwcowych. Konsekwencje dla sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej, (red.) T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewski. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM, s. 24-40.

2014. Kryzys finansowy w świadomości społeczeństwa polskiego, [w:] Wielowymiarowość politologii, (red.) J. Marszałek-Kawa, A. Chodubski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s.239-252.