doktor 

TERESA SŁAWIŃSKA

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

 

 

KONTAKT
t.slawinska@gmail.com
tel. 12 664-58-23
KONSULTACJE

pokój nr 1.377

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • psychologia społeczna i psychologia stosunków międzyludzkich,
  • zarządzanie w przedsiębiorstwie prasowym we Francji,
  • komunikowanie o zdrowiu.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasy, ss. 200, Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

2015. Cyfryzacja a zmiany organizacji pracy redakcji regionalnego dziennika. Przypadek „Quest-France, [w:] Logistyka i administrowanie w mediach aspekty teoretyczne i aplikatywne, (red) W. Cetera, K. Kowalik, Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (razem z Weroniką Świerczyńską-Głownią)..

2015. Deontologia jako jedno z narzędzi odzyskiwania utraconego zaufania odbiorców do mediów. Perspektywa francuska [w:] Formy dziennikarstwa: między odpowiedzialnością a sensacją. Warszawa-Kraków-Rzeszów: Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, s. 65-78 (razem z J-P. Chapelle).

2011. Skuteczne komunikowanie się w organizacji jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa prasowego. Casus przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France S.A., [w:] Komunikacja we współczesnym społeczeństwie. Edukacja-strategie-wyzwania, red. W. Świerczyńska-Głownia, A. Wąsiński, Bielsko-Biała: WSA.

2011. Media regionalne na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2010. Kształcenie lekarzy stomatologów i farmaceutów w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem [w:] Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia, red. B. Jacennik, Vizja Warszawa: Press&IT.

2007. Mały poradnik skutecznej komunikacji [w:] Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Szanse - wizerunek - korzyści, red. A. Hess. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.