magister

TOMASZ ALEKSANDROWICZ

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • zarządzanie,
  • media społecznościowe,
  • internet,
  • analiza informacji,
  • wywiad gospodarczy,
  • data journalism,
  • data mining,
  • big data,
  • machine learning.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Twitter w polityce – jak ćwierkają lokalni liderzy? Wykorzystanie serwisu przez dwadzieścia największych polskich miast i ich prezydentów, Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, (red.) Grażyna Prawelska-Skrzypek, Numer 2(34) 2016, ISSN 1896-0200, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016, s. 99 - 108.

2016. Relacje uniwersytetu i społeczności lokalnych w mediach społecznościowych. Analiza stron profilowych w serwisie Facebook dla pięciu największych polskich uniwersytetów w 2014 roku, [w:] W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego, (red.) Tadeusz Wawak, Jan F. Jacko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.156 - 166.