Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Tomasz Łysoń

Zakład Nowych Mediów 

tomasz.lyson@doctoral.uj.edu.pl

 


Zainteresowania badawcze

marketing
aplikacje mobilne
e-biznes i e-commerce
media społecznościowe
ekonomika nowych mediów 


Publikacje


Artykuły w czasopismach naukowych

Łysoń, T. (2020). Zmieniający się rynek polskich tygodników opinii na początku pandemii COVID-19. W: Com.press, nr 3(2), s. 68-87. 

Łysoń, T. (2022). Trust in media – audial segment description. W: Humanitarian Corpus, vol. 43, p. 20-24.

Łysoń, T., Marcinkiewicz K. (2022). Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów, Kraków 27.11.2021 (online). W: Com.press, nr 5(1), s. 148-154.

Łysoń, T. (2022). Zmiana percepcji rzeczywistości, czyli o „aplikatyzacji” słów kilka. Recenzja: Michał R. Wiśniewski, Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 65 2(250), s. 119-121.

Łysoń, T. (2021). Sexual minorities in polish weekly opinions. W: Humanitarian Corpus, vol. 39, p. 97-103.  


Artykuły w pracach zbiorowych

Łysoń, T., Ossowska, J. (2022). Katowice jak z obrazka. Instagram jako element strategii marketingowej miasta Katowice w mediach społecznościowych. W: A. Szymańska (red.), Wspólny mianownik. O dobrych praktykach i wspólnocie wartości w dyplomacji publicznej i branding kraju, Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 417-438. 

Łysoń, T. (2021). Nowe instytucje medialne na polskim rynku mediów – Radio Nowy Świat, Radio 357. W: D. Popielec, K. Marcinkiewicz (red.), Media – Język – Społeczeństwo. Stan badań i aktualne problemy. Kraków-Wrocław, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 47-72.