Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

portret prof. Weroniki Świerczyńskiej-GłowniZakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego (kierownik)
Prodziekan ds. dydaktyki WZiKS

w.swierczynska-glownia@uj.edu.pl
pokój nr 1.308
 

Zainteresowania badawcze

zarządzanie mediami, w tym w szczególności: zarządzanie organizacją medialną
ekonomika mediów
cyfryzacja rynku medialnego
zarządzanie informacją
komunikacja środowiskowa – komunikacja grup zawodowych


Publikacje


Monografie

Świerczyńska-Głownia, W. (2019). Komunikowanie z perspektywy sali sądowej. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Hess, A., Nowina Konopka, M., Świerczyńska-Głownia, W. (red.), (2019). Dynamika przemian w mediach. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Świerczyńska-Głownia, W. (2017). Działalność programowa telewizji publicznej. Kluczowe determinanty programowania i dystrybucja oferty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Świerczyńska-Głownia, W., Kajtoch, W. (red.), (2015). Zeszyty Prasoznawcze – Komunikowanie o Zdrowiu (zeszyt tematyczny), tom 58, nr 2 (222), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hodalska, M., Sławińska, T., Świerczyńska- Głownia, W. (red.), (2015). Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Świerczyńska-Głownia, W. (2014). Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVN i TVP. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Fischer, B., Świerczyńska-Głownia, W. (2007). Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją - zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły w czasopismach naukowych

Świerczyńska-Głownia, W. (2019). Multiplatformowa promocja treści. Prasa, radio i telewizja na sfragmentaryzowanym rynku mediów. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 44-63.

Świerczyńska-Głownia, W. (2018). Access of the audience to the discursive order generating public opinion in the light of the programming strategies and practices of TVP S.A.. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 51-64.

Świerczyńska-Głownia, W. (2016). Polish Regional State Television – On the Border Between Regional and National Television. The Evolution of the Profile of Regional Television Stations. W: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, s. 277-300.

Świerczyńska-Głownia, W. (2015). Print Publishers On The Net. Entry Strategies of the Print Media in Their Internet Editions. W: Zarządzanie Mediami, t. 3, nr 4, s. 241-256.

Świerczyńska-Głownia, W. (2015). From traditional to electronic distribution of the press. W: Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 4, s.7-21.
 

Artykuły w pracach zbiorowych

Świerczyńska-Głownia, W. (2019). System rekomendacji treści jako narzędzie promocji treści. W: A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia (red.), Dynamika przemian w mediach, Kraków. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s.189-208.

Świerczyńska-Głownia, W. (2019). Opinia publiczna w cyfrowej rzeczywistości. W: R. Dudała, T. Gajewski, A. Kasińska-Metryka (red.), Słowa jak kamienie. Mowa nienawiści kłamstwo – agresja w sieci. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s.107-128.

Świerczyńska-Głownia, W. (2016). Bezpieczeństwo odbiorców mediów w cyfrowej rzeczywistości. Wyzwania i dylematy. W: M. Musiał-Krag (red.), Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s.283-296.

Sławińska, T., Świerczyńska-Głownia, W. (2015). The Television Series in the Digital Age As One of the Forms of Aiding Education and Social Transformation in Views on Public Health. W: W. Kajtoch, W. Świerczyńska-Głownia (red.), Zeszyty Prasoznawcze Komunikowanie o Zdrowiu (zeszyt tematyczny), tom 58, nr 2 (222). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.319-336. 

Świerczyńska-Głownia, W. (2014). Komunikacja administracji samorządowej z otoczeniem w świetle mediatyzacji życia publicznego. W: A. Hess, A. Szymańska (red.), Zeszyty Prasoznawcze  Mediatyzacja polityki, tom 57, nr 2(218). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.309-323.