doktor habilitowany

WERONIKA ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIA

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

 

 

KONTAKT
w.swierczynska-glownia@uj.edu.pl
tel. 12 664-56-51
KONSULTACJE

pokój nr 1.209

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • zarządzanie organizacją medialną,
  • rynek medialny,
  • zarządzanie informacją,
  • strategie komunikacji,
  • kreowanie wizerunku.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Polish Regional State Television – On the Border Between Regional and National Television. The Evolution of the Profile of Regional Television Stations, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1/2016, s. 277-300.

2015. Print Publishers On The Net. Entry Strategies of the Print Media in Their Internet Editions, Zarządzanie Mediami, tom 3, nr 4, s. 241-256..

2015. Zeszyty Prasoznawcze- „Komunikowanie o Zdrowiu” (zeszyt tematyczny), tom 58, nr 2 (222), (redakcja razem z Wojciechem Kajtochem).

2014. Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVN i TVP. Kraków: Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2014. Komunikacja administracji samorządowej z otoczeniem w świetle mediatyzacji życia publicznego. Zeszyty Prasoznawcze-Mediatyzacja polityki, tom 57, nr 2 (218), s. 309-323.

2014. Od dziennikarza do celebryty. Wizerunek dziennikarza jako narzędzie marketingowe kampanii informacyjnych, E-politikon, nr XII-zima 2014, s. 225-241.

2011 Komunikacja we współczesnym społeczeństwie. Edukacja-strategie –wyzwania. Bielsko Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji (razem z A. Wąsińskim).

2010. Telewizja internetowa czy telewizja w Internecie? Nowe usługi medialne, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, (red). K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, s. 169- 178.

2008. Telewizja mobilna. Szanse rozwoju i wyzwania dla nowego sektora, [w:] Wiedza i Umiejętności, (red.) A. Wąsiński, W. Świerczyńska-Głownia. tom 11 (31), s. 85-105. Poznań: Ośrodek Bania Rynku Sztuki Współczesnej.

2007. Prawne aspekty dostępu do informacji ustawowo chronionych, ochrona i zarządzanie informacją- zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z B. Fiszerem).

 

Pełna lista publikacji