magister

WIOLETTA KLYTTA

Zakład Badań nad Mediatyzacją

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • zagadnienia dialogu obywatelskiego, jego form i instytucji,
  • strategie komunikacji organizacyjnej/instytucjonalnej i jej narzędzia,
  • element komunikacji werbalnej i niewerbalnej w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów językowych stosowanych w tekstach i przekazach medialnych.

WYBRANE PUBLIKACJE

2017. „Dialog obywatelski w Krakowie 3. Reprezentacje medialne”, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2017 .

2016. „Nowe to tylko dobrze zapomniane stare”. O związku fotografii z czasem przeszłym i teraźniejszym, Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 1/2016, s. 61-68.

PROJEKTY BADAWCZE

2017. Realizacja badań w ramach polsko-niemieckiego projektu badawczego "W zwierciadle mediów: przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w niemieckiej i polskiej prasie - zmieniające się wizerunki? (Centralny Rejestr UJ 75. Nr 11482015 MF) realizowanym ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.

2017. koordynator projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego, realizowanego przy współpracy Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z Urzędem Miasta Krakowa.

2016. udział w projekcie badawczym realizowanym w ramach konsorcjum naukowego przeprowadzającego monitoring i badanie zawartości mediów dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (badanie programów regionalnych radia publicznego).

2016. udział w projekcie Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego (badania wśród organizacji pozarządowych w Krakowie).

2015. udział w projekcie Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego (badania wśród mieszkańców Krakowa).