Książka Wojciecha Kajtocha zbiera wcześniej opublikowane teksty, poświęcone literaturze i kulturze – z przewagą tych dotyczących literatury i kultury popularnej. Jeśli zaś uznać, że Wolter w Kandydzie tez odwołał się do tego, co można byłoby nazwać literatura popularna na miarę ówczesnych czasów, to otrzymujemy tom koherentny, w całości poświęcony zagadnieniom związanym z tym segmentem kultury, który miał zawsze najwięcej odbiorców. Poszukiwanie zaprezentowanych w tym tomie artykułów w źródłach, w których się pierwotnie ukazały, byłoby oczywiście możliwe, ale kłopotliwe. Dobrze wiec, ze Autor wpadł na pomysł opublikowania takiego zbiorku. Oto bowiem w jednym miejscu mamy komplet prac – co prawda różniących się tematycznie, ale odzwierciedlających zmysł literaturoznawczy, sposób myślenia o literaturze i kulturze oraz naukowy temperament ich badacza.

 

 

dr hab. Anna Gemra, prof. UWr (fragment recenzji)

 

CZYTAJ TUTAJ