Program ERASMUS

Zasady i harmonogram rekrutacji dla studentów zainteresowanych programem Erasmus

UCHWAŁA RADY INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z dnia 08.06.2011 r. ze zmianami z dnia 19.04.2017 r.

AKTUALNOŚCI:

Szanowni Państwo!


Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ ma przyjemność ogłosić jesienną rekrutację na wyjazdy stypendialne do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Ogłoszenie w sprawie naboru                       od 16 września 2019

Złożenie podania                                        do 11 października 2019

Rozmowa kwalifikacyjna – w sali konferencyjnej (1.230) w IDMiKS
16 października 2019 r., godz. 13.00

Ogłoszenie wyników                                    do 17 października 2019

Procedura odwoławcza                                do 24 października 2019

Uwaga!! Jesienna rekrutacja jest rekrutacją uzupełniającą, a w systemie USOS widoczne są tylko i wyłącznie wolne miejsca na uczelniach partnerskich. 

 

  1. SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ 2019/2020

dr Lucyna Słupek, Zastępca Dyrektora IDMiKS ds. Dydaktycznych,
dr hab. Magdalena Hodalska, Koordynator programu Erasmus+
mgr Artur Kożuch, lektor języka niemieckiego w IDMiKS UJ
Natalia Krzywoń, przedstawiciel studentów
 
2.    KRYTERIA KWALIFIKACJI
- wysokość średniej ocen i osiągnięcia w nauce
- znajomość języka obcego,
- motywacja i plan studiów za granicą


3.    KRYTERIA PUNKTACJI
            Maksymalnie można zdobyć 35 punktów. Ocenie podlegają wyniki kandydata    przedstawione w formie złożonych dokumentów oraz prezentacja podczas rozmowy           kwalifikacyjnej
            1) uzasadnienie wyboru uczelni (motywacja do wyjazdu): maksymalnie 10 punktów
            2) średnia ocen: maksymalnie 10 punktów
5,0-4,8 – 10 punktów
4,79-4,7 – 9 punktów
4,69-4,5 – 8 punktów
4,49-4,3 – 7 punktów
4,29-4,1 – 6 punktów
4,09-4,0 – 5 punktów
3,99-3,7 – 4 punkty
3,69-3,4 – 3 punkty
3,39-3,2 – 2 punkty
3,19-3,0 – 1 punkt
            3) osiągnięcia naukowe: maksymalnie 5 punktów
            4) znajomość języka obcego: maksymalnie 10 punktów
            minimalny poziom wymagany przez uczelnię do podjęcia studiów – 7 punktów
            poziom wyższy – 10 punktów


 
4.    ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja w systemie USOS oraz złożenie podania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2019 r.

O stypendium mogą się ubiegać wszyscy studenci IDMiKS (ze studiów dziennych i zaocznych).
Studenci, którzy w trakcie wyjazdu znajdują się na:
- trzecim roku studiów
- drugim roku studiów uzupełniających magisterskich
mogą wyjechać tylko w semestrze zimowym. Jesienią rekrutujemy tylko i wyłącznie na semestr letni.  
Studenci składający podanie na trzecim roku studiów będą mogli wyjechać tylko pod warunkiem kontynuowania studiów magisterskich w IDMiKS!


5. HARMONOGRAM REKRUTACJI

Ogłoszenie w sprawie naboru                       od 16 września 2019

Złożenie podania                                        do 11 października 2019

Rozmowa kwalifikacyjna – w sali konferencyjnej (1.230) w IDMiKS
16 października 2019 r., godz. 13.00

Ogłoszenie wyników                                    do 17 października 2019

Procedura odwoławcza                                do 24 października 2019


6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Student może odwołać się od decyzji Komisji do Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej


7. CZAS TRWANIA MOBILNOŚCI
Jeden semestr (jesienią rekrutujemy tylko i wyłącznie na semestr letni) 


8. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEDŁUŻANIA I SKRÓCENIA MOBILNOŚCI
Student może zwrócić się z prośbą o przedłużenie / skrócenie czasu trwania mobilności do Zastępcy Dyrektora IDMiKS ds. dydaktycznych przez Koordynatora Erasmus+.


    
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA  - USOS
 

            Elektroniczna Rekrutacja do programu Erasmus+ jest prowadza poprzez moduł WYMIANY             STUDENCKIEJ w systemie USOSweb.
            Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania poprzez system    USOSweb rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak        również ma ułatwić koordynatorom zarządzanie przyznanymi wyjazdami.
            Dostęp do modułu WYMIANY STUDENCKIEJ studenci uzyskują po zalogowaniu do          systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie             odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.
            W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów      i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka
            Instrukcja ograniczona do Interfejsu studenta znajduje się tutaj
            Student przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną musi ustalić program zajęć, tj. Learning Agreement (LA), który będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni. Decyzję LA studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją.


KTO MOŻE WYJECHAĆ?
O stypendium mogą się ubiegać wszyscy studenci IDMiKS UJ (ze studiów I, II i III stopnia, dziennych i zaocznych).
Studenci, którzy w trakcie wyjazdu znajdą się na:
•    trzecim roku studiów
•    drugim roku studiów uzupełniających magisterskich
MOGĄ WYJECHAĆ TYLKO W SEMESTRZE ZIMOWYM!
Jesienią rekrutujemy tylko i wyłącznie na semestr letni 


Studenci składający podanie na trzecim roku studiów będą mogli wyjechać tylko pod warunkiem kontynuowania studiów magisterskich w IDMiKS!
O stypendium nie mogą się ubiegać osoby, które mają wpis warunkowy.
 
Student może zwrócić się z prośbą o przedłużenie / skrócenie czasu trwania mobilności do Zastępcy Dyrektora IDMiKS ds. dydaktycznych przez Koordynatora Erasmus+.

 

KONKURS STYPENDIALNY PROGRAMU ERASMUS PLUS NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Szanowni Państwo!

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ma przyjemność ogłosić nową EDYCJĘ wyjazdów stypendialnych do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

 

1. DOKĄD JECHAĆ?

Możliwości jest wiele:

Austria:      Uniwersytet w Salzburgu                        (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

Czechy:       Uniwersytet Karola w Pradze                 (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)

                   Uniwersytet Masaryka w Brnie                 (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)                              

Finlandia:   Uniwersytet w Tampere                           (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)

Hiszpania:  Uniwersytet Międzynarodowy w Barcelonie  (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. hiszpańskiego)

Holandia:   Uniwersytet Radboud w Nijmegen           (2 miejsca)

                   (wymagana znajomość j. angielskiego)

Litwa:          Uniwersytet w Wilnie                               (2 miejsca)

       (wymagana znajomość j. angielskiego)

Niemcy:     Uniwersytet Friedricha Alexandra w Erlangen, Nürnberg (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Regensburgu                             (2 miejsca)

       (wymagana znajomość j. niemieckiego)                              

      Uniwersytet w Dortmund                                  (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Dreznie                                     (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Bochum                                    (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)                               

      Uniwersytet JADE w Wilhelmshaven                 (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Uniwersytet w Ilmenau                                   (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. niemieckiego)

      Johannes-Gutenberg-Universität Mainz             (2 miejsca)

Turcja:       Uniwersytet w Kadir Has w Stambule               (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. angielskiego)

Włochy:     Uniwersytet w Perugii                                    (2 miejsca)

      (wymagana znajomość j. włoskiego)

     Grecja:      Uniwersytet w Atenach                                  (2 miejsca)

                        (wymagana znajomość j. greckiego)

     Francja:    Uniwersytet w Paryżu                                    (2 miejsca)

                        (wymagana znajomość j. francuskiego)