Program ERASMUS

Zasady i harmonogram rekrutacji dla studentów zainteresowanych programem Erasmus

UCHWAŁA RADY INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z dnia 08.06.2011 r. ze zmianami z dnia 19.04.2017 r.

AKTUALNOŚCI:

Szanowni Państwo!


Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ ma przyjemność ogłosić rekrutację na wyjazdy stypendialne do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Ogłoszenie w sprawie naboru                    od 1 stycznia 2020 r.

Składanie wniosków w USOSweb     od 1 do 28 stycznia 2020 r.

Złożenie podania                                        do 28 stycznia 2020 r.

Rozmowa kwalifikacyjna – w sali konferencyjnej (1.230) w IDMiKS UJ
w środę, 29 stycznia 2020 r., godz. 10.30

Ogłoszenie wyników                                  do 10 lutego 2020 r.

Procedura odwoławcza                               do 17 lutego 2020 r.

ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb – od 18 do 25 lutego 2020 r.

W systemie USOS widoczne są wolne miejsca na uczelniach partnerskich. 

  1. SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

dr Lucyna Słupek, Zastępca Dyrektora IDMiKS ds. Dydaktycznych,
dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ, Koordynator programu Erasmus+ w IDMiKS UJ
mgr Artur Kożuch, lektor języka niemieckiego w IDMiKS UJ
Natalia Krzywoń, przedstawiciel studentów
 
2.    KRYTERIA KWALIFIKACJI
- wysokość średniej ocen i osiągnięcia w nauce
- znajomość języka obcego,
- motywacja i plan studiów za granicą


3.    KRYTERIA PUNKTACJI
Maksymalnie można zdobyć 35 punktów. Ocenie podlegają wyniki kandydata na studiach oraz prezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej
1) uzasadnienie wyboru uczelni (motywacja do wyjazdu): maksymalnie 10 punktów
2) średnia ocen: maksymalnie 10 punktów
5,0-4,8 – 10 punktów
4,79-4,7 – 9 punktów
4,69-4,5 – 8 punktów
4,49-4,3 – 7 punktów
4,29-4,1 – 6 punktów
4,09-4,0 – 5 punktów
3,99-3,7 – 4 punkty
3,69-3,4 – 3 punkty
3,39-3,2 – 2 punkty
3,19-3,0 – 1 punkt
3) osiągnięcia naukowe: maksymalnie 5 punktów
4) znajomość języka obcego: maksymalnie 10 punktów
            minimalny poziom wymagany przez uczelnię do podjęcia studiów – 7 punktów
            poziom wyższy – 10 punktów


 
4.    ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja w systemie USOS oraz złożenie podania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2020 r.

O stypendium mogą się ubiegać wszyscy studenci IDMiKS (ze studiów I, II i III stopnia, dziennych i zaocznych).
 

Studenci, którzy w trakcie wyjazdu znajdują się na:
- trzecim roku studiów
- drugim roku studiów uzupełniających magisterskich
mogą wyjechać tylko w semestrze zimowym.

Przed wyjazdem zobowiązani są wystąpić o Indywidulany Program Studiów obejmujący seminarium licencjackie/ magisterskie.

Studenci składający podanie na trzecim roku studiów będą mogli wyjechać tylko pod warunkiem kontynuowania studiów magisterskich w IDMiKS UJ!


5. HARMONOGRAM REKRUTACJI

Ogłoszenie w sprawie naboru                    od 1 stycznia 2020 r.

Składanie wniosków w USOSweb     od 1 do 28 stycznia 2020 r.

Złożenie podania                                        do 28 stycznia 2020 r.

Rozmowa kwalifikacyjna – w sali konferencyjnej (1.230) w IDMiKS UJ
w środę, 29 stycznia 2020 r., godz. 11.00

Ogłoszenie wyników                                  do 10 lutego 2020 r.

Procedura odwoławcza                               do 17 lutego 2020 r.

ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb – od 18 do 25 lutego 2020 r.


6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Student może odwołać się od decyzji Komisji do Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

7. CZAS TRWANIA MOBILNOŚCI
Jeden semestr

8. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEDŁUŻANIA I SKRÓCENIA MOBILNOŚCI

Student może zwrócić się z prośbą o przedłużenie / skrócenie czasu trwania mobilności do Zastępcy Dyrektora IDMiKS UJ ds. dydaktycznych przez Koordynatora Erasmus+.

Decyzje w sprawie przedłużenia i skrócenia mobilności podejmuje Komisja w składzie:  Zastępca Dyrektora IDMiKS UJ ds. dydaktycznych
Koordynatora programu Erasmus+ w IDMiKS UJ
Promotor pracy licencjackiej/ magisterskiej studenta

   
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA  - USOS
 

 Elektroniczna Rekrutacja do programu Erasmus+ jest prowadza poprzez moduł WYMIANY STUDENCKIEJ w systemie USOSweb.
 Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania poprzez system USOSweb rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak również ma ułatwić koordynatorom zarządzanie przyznanymi wyjazdami.
Dostęp do modułu WYMIANY STUDENCKIEJ studenci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie  odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.
            W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka
           
 Student przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną musi ustalić program zajęć, tj. Learning Agreement (LA), który będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni.
Decyzję LA studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją.

Lista ofert dostępnych dla studentów

Austria

Salzburg, Universität Salzburg (2 miejsca)

Salzburg, Pädagogische Hochschule (2 miejsca)

 

Czechy

Brno, Masarykova univerzita (2 miejsca)

Praga, Univerzita Karlova v Praze (2 miejsca)

Finlandia

Tampereen yliopisto (2 miejsca)

Francja

Paryż, Universite Paris XII - Val de Marne (2 miejsca)

Grecja

Ateny, National & Kapodistrian University of Athens (2 miejsca)

Hiszpania

Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya (2 miejsca)

Holandia

Nijmegen, Radboud Universiteit (2 miejsca)

Litwa

Wilno, Vilniaus Universiteto (4 miejsca

Niemcy

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (2 miejsca)

Jade Hochschule (2 miejsca)

Bochum, Ruhr-Universität (2 miejsca)

Dortmund, Technische Universität (2 miejsca)

Dresden, Technische Universität (2 miejsca)

Ilmenau, Technische Universität (2 miejsca)

 

Universität Regensburg (2 miejsca)

Rumunia

Bukareszt, The National University of Political Studies and Public Administration (4 miejsca)

Turcja

Istambuł, Kadir Has University (2 miejsca)

Włochy

Perugia, Universita degli Studi di Perugia (2 miejsca)

 

KONKURS STYPENDIALNY PROGRAMU ERASMUS PLUS NA ROK AKADEMICKI 2018/2019