Wzory podań dla studentów

Podania ogólne

Podania dot. spraw finansowych

Podania dot. zaliczenia / niezaliczenia przedmiotu / roku

Podania dot.wznowienia studiów

Podania dot. urlopów

Podania dotyczące IPS

Podania dot. przeniesienia

podanie o przeniesienie z innej uczelni lub zmianę kierunku
 warunki przeniesienia z innej uczelni lub zmiany kierunku - w zakładce Regulamin studiów

Deklaracje