Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Badań nad Mediatyzacją

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierowniczka:

prof. dr hab. Agnieszka Hess

 

Pracowniczki i pracownicy:

dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ

dr Michał Bukowski

dr Joanna Grzechnik

dr Roksana Gloc

 

Doktorantki:

mgr Karina Czepiec-Veltzé

mgr Agata Mardosz-Grabowska

mgr Joanna Najbor

mgr Kateryna Savranska

 

Zakład Badań nad Mediatyzacją został powołany w 2014 roku w celu poszerzania i uszczegółowiania analiz dotyczących problematyki mediatyzacji w Polsce i w zespołach międzynarodowych.

Zajmujemy się mediatyzacją różnych obszarów życia społecznego i politycznego. Zjawisko mediatyzacji rozpatrujemy w wielu aspektach: na poziomie makro (społecznym i systemowym), mezo (instytucjonalnym) i mikro (indywidualnym). Prowadzimy badania w zakresie: mediatyzacji sfery publicznej (roli mediów w konstruowaniu i przemianach sfery publicznej), mediatyzacji społeczeństwa obywatelskiego (kanałów i instytucji komunikowania), mediatyzacji komunikowania na poziomie lokalnym i sublokalnym (samorządowym, pozarządowym, stricte obywatelskim) oraz mediatyzacji polityki (procesu wyborczego).