Zakład Badań nad Mediatyzacją

Zakład Badań nad Mediatyzacją został powołany w 2014 roku w celu poszerzania i uszczegółowiania analiz dotyczących problematyki mediatyzacji w Polsce i w zespołach międzynarodowych.

Zajmujemy się mediatyzacją różnych obszarów życia społecznego i politycznego. Zjawisko mediatyzacji rozpatrujemy w wielu aspektach: na poziomie makro (społecznym i systemowym), mezo (instytucjonalnym) i mikro (indywidualnym). Prowadzimy badania w zakresie: mediatyzacji sfery publicznej (roli mediów w konstruowaniu i przemianach sfery publicznej), mediatyzacji społeczeństwa obywatelskiego (kanałów i instytucji komunikowania), mediatyzacji komunikowania na poziomie lokalnym i sublokalnym (samorządowym, pozarządowym, stricte obywatelskim) oraz mediatyzacji polityki (procesu wyborczego).

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez wszystkich pracowników zakładu jest analiza mediatyzacji samorządowych kampanii wyborczych. Badania te prowadzimy systematycznie od 2002 roku. Wyniki podsumowujące kampanie z 2006 i 2010 roku opublikowaliśmy w monografii: Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych (Bukowski, Flis, Hess, Szymańska, 2011).  W 2016 roku przygotowaliśmy publikację podsumowującą wybory samorządowe z 2014 roku​, Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014 (Bukowski, Flis, Hess, Szymańska, 2016).

Skład osobowy Zakładu:

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ - Kierownik Zakładu

dr Michał Bukowski

dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ

mgr Krzysztof Nowak

Doktoranci:

mgr Katarzyna Gad

mgr Joanna Grzechnik

mgr Agata Mardosz-Grabowska

mgr Iga Michalak-Maliszewska

mgr Krzysztof Śpiewla