Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierowniczka:

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

 

Pracowniczki i pracownicy:

dr hab. Andrzej Nowosad

dr Krzysztof Nowak

dr Monika Wawer

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

dr Edyta Żyrek-Horodyska

 

Doktorantki:

mgr Joanna Buczulska

mgr Magdalena Idem

 

 

Zakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego powstał decyzją Senatu UJ z 28.06.1995 r. pod nazwą Międzynarodowa Szkoła Dziennikarstwa UJ. Celem władz uczelni było powołanie do życia studiów dziennikarskich, których nie prowadzono w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1998 roku MDS włączona została w obręb nowopowstałego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tworząc jego podstawową strukturę i przekształcając się w Zakład. Pod tą nazwą MSD funkcjonowało do 2016 r., a następnie - wraz z rozwojem i krystalizowaniem się profilu naukowego i badawczego Instytutu – przekształcono nazwę zakładu na: Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów. W kolejnym etapie transformacji struktury naukowej jednostki w 2020 podjęto decyzję o zmianie nazwy Zakładu na aktualnie obowiązującą, tj. Zakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego.

Zakład kontynuuje tradycję badań nad dziennikarstwem. Prowadzone w tym obszarze rozważania dotyczą dwóch zasadniczych obszarów, tj. badań nad historią, istotą oraz transformacją dziennikarstwa jako nauki, jak również praktycznych kompetencji do wykonywania zawodu. Tematyka badań prowadzonych przez pracowników Zakładu dotyczą także problematyki transformacji i integracji gatunków dziennikarskich i formatów medialnych również w aspekcie konwergencji mediów. Pole badań prowadzonych w Zakładzie obejmuje także zagadnienia z zakresu zarządzania organizacją medialną, ekonomiki mediów oraz cyfryzacji rynku medialnego w wymiarze badań komparatystycznych w przestrzeni międzynarodowej. Pracownicy Zakładu prowadzą ponadto badania komunikowania w zakresie nowego instytucjonalizmu, zrównoważonego rozwoju systemów medialnych, politycznych i ekonomicznych na świecie.