Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierowniczka:

dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

 

Pracowniczki i pracownicy:

prof. dr hab. Jacek Dąbała

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

dr hab. Rafał Klepka

dr Katarzyna Pagacz

dr Katarzyna Vanevska

mgr Monika Szafrańska

 

Doktorantki i doktoranci:

mgr Wiktoria Barańska

mgr Yan Miao

 

Pracowniczki i pracownicy Zakładu Komunikowania Politycznego i Mediów prowadzą badania różnorakich aspektów procesu komunikowania politycznego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

W szczególności praca zespołu obejmuje m.in. badania europejskiej sfery publicznej, strategicznej komunikacji zewnętrznej oraz zjawiska dyplomacji mediów, wzajemnych relacji mediów i polityki, w tym roli i zadań mediów w systemie demokratycznym, stronniczości i wiarygodności mediów, a także praktyk dziennikarskich, różnego typu kanałów niestandardowej komunikacji politycznej, a wreszcie i struktury mediów oraz prawnych i pozaprawnych regulacji dotyczących sfery medialnej i mediów. 

Realizowane w Zakładzie Komunikowania Politycznego i Mediów projekty badawcze i dydaktyczne odpowiadają na wciąż na nowo pojawiającą się potrzebę definiowania kolejnych, nowych obszarów badawczych. Istotnym obszarem Zakładu jest również analiza ekspercka. Od ponad dekady pracownicy Zakładu (dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ) zaangażowani są w badania w ramach Monitora Pluralizmu Mediów (Media Pluralism Monitor) realizowanego przez Centre for Media Pluralism and Media Freedom (Centrum Wolności i Pluralizmu Mediów - CMPF) przy Instytucie Uniwersytetu Europejskiego we Florencji. Pracownicy Zakładu współpracowali ponadto z takimi instytucjami jak m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, European Audiovisual Observatory, Parlament Europejski, European Union Agency for Fundamental Rights, UNESCO.

W 2019 roku Zakład nagrodzono 3-letnim projektem badawczo-dydaktycznym Jean Monnet Chair 2019-2022: MEDIA FREEDOM, TRUST AND TRANSPARENCY IN THE EUROPEAN UNION (FreeMed; z uwagi na pandemię Covid-19 realizacja projektu została wydłużona do lutego 2024 r) (dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ; dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ):  https://freemed.wzks.uj.edu.pl/

Obecnie w Zakładzie realizowane są następujące projekty badawcze:

Pandemic Communication in Times of Populism: Building Resilient Media and Ensuring Effective Pandemic Communication in Divided Societies (PANCOPOP) (dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ; dr Katarzyna Vanevska): https://www.pancopop.net/

Mapping Media for Future Democracies (MeDeMAP) - dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ; mgr Monika Szafrańska): https://www.medemap.eu/