Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
tel. 012 664-56-55


Celem utworzenia Zakładu jest działalność badawcza w zakresie relacji między polityką a systemami medialnymi zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Relacje te w ciągu ostatnich kilkunastu lat uległy zasadniczym przeobrażeniom zarówno z powodu czynników zewnętrznych (globalizacja w sferze komunikacji społecznej, rosnąca rola organizacji ponadnarodowych) jak i czynników wewnętrznych (kryzys instytucji demokratycznych państwa). Przyjmujemy szerokie rozumienie polityki jako zdolności kontrolowania i wpływania na działania innych, w tym wypadku na systemy medialne.

Badania Zakładu dotyczą takich zagadnień jak: media w systemie demokratycznym (czwarta władza), oraz media jako instrument władzy politycznej, wzajemne relacje mediów i polityki, doktryny medialne, systemy polityczne i medialne. Prowadzone badania miałyby charakter interdyscyplinarny, tzn. obejmowałyby problematykę z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, socjologii prawa, socjologii polityki, politologii i psychologii.

Pracownicy:

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ - Kierownik Zakładu

dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

dr hab. Bogdan Fischer

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

mgr Rafał Wietoszko

Doktoranci:

mgr Elin Kamińska

mgr Magdalena Wilk

mgr Helena Piecuch

mgr Albert Narbekov