Zakład Nowych Mediów

Zakład Nowych Mediów
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
tel. 012 664-58-39


Prowadzone przez Zakład i jego Pracowników badania naukowe skoncentrowane są na:

  • nowych mediach, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-kulturowych aspektów oddziaływania Internetu,
  • kulturze cyfrowego narcyzmu,
  • zarządzaniu informacją polityczną w nowych mediach,
  • komunikowaniu społecznym, w tym także klinicznym i o zdrowiu.

 

Skład osobowy:

dr hab. Magdalena Szpunar - Kierownik Zakładu

dr hab. Maria Nowina Konopka

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz

dr Lucyna Słupek

dr Monika Wawer

dr Małgorzata Majewska

dr Agnieszka Całek

 

Doktoranci:

mgr Rafał Cieniek

mgr Paulina Czernek

mgr Krzysztof Marcinkiewicz