Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik:

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

 

Pracownicy:

dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ

dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

dr Agnieszka Całek

dr Paweł Płaneta

dr Maciej Zweiffel

 

Doktoranci:

mgr Mateusz Flont

mgr Emilia Kotnis-Górka

mgr Marcelina Mrowiec-Piergies

mgr Jagoda Mytych

mgr Leszek Świeca

 

Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych stara się kontynuować tradycje OBP – najstarszego polskiego ośrodka badawczego, zajmującego się mediami i ich społecznymi oddziaływaniami.

Wspólnym zainteresowaniem i pasją badawczą całego Zakładu jest poszukiwanie twórczych rozwiązań metodologicznych, otwierających medioznawstwo na wyzwania, związane z technologiami interaktywnymi i konwergencją, zmianą statusu i funkcji mediów tradycyjnych, a także przemianami roli mediów jako źródła informacji, wiedzy i opinii w ponowoczesnym świecie.

Poza łączącym nas skupieniem na metodologii badań nad mediami, reprezentujemy rozmaite obszary zainteresowań – poczynając od (zrozumiałego w związku ze źródłami Zakładu) badań nad dziedzictwem i przyszłością polskiej prasy i mediów tradycyjnych, poprzez analizy kultury popularnej i jej związków z mediami, obserwację partycypacyjnych i społecznościowych zachowań użytkowników, aż po bieżące problemy, związane z oddziaływaniem mediów w radykalnie zmieniającym się świecie – mowę nienawiści, dyskursy irracjonalne, fałszywe informacje, podważanie poczucia bezpieczeństwa obywateli, reakcję mediów na kryzysy polityczne, ekologiczne i zdrowotne.